On the spot: Jasper Lankens – Warehouse Manager Wilrijk

On the spot: Jasper Lankens – Warehouse Manager Wilrijk

Onze site in Wilrijk is een belangrijke spil voor onze klanten uit de chemische sector. Warehouse Manager Jasper Lankens is dagelijks bezig met de value-added services die we er aanbieden. Hij vertelt ons meer over wat zijn job inhoudt en hoe hij en zijn team zich inspannen om de klant volledig te ontzorgen.

 Het begon allemaal met een leerzame stage in 2019. Jasper kende H.Essers als Limburgs grootste werkgever al van naam en besloot om bij ons het praktische deel van zijn opleiding Business Management te doorlopen. En dat beviel erg goed. “Ik voelde me hier meteen op mijn gemak”, vertelt Jasper. “De familiale sfeer was duidelijk merkbaar en ik vond de werkzaamheden erg boeiend. Daarom heb ik na mijn afstuderen meteen bij H.Essers gesolliciteerd.”

Afvullijnen

Met succes. Jasper werd in 2019 aangenomen als procesingenieur en heeft sindsdien meerdere afdelingen leren kennen en verschillende functies gehad. “Na ongeveer een jaar maakte ik de overstap naar Operations en ben ik gestart als Warehouse Manager op de site in Wilrijk. In die job ben je magazijnsupervisor, maar in mijn geval – in Wilrijk werken we voor het chemisch segment – hield ik vooral toezicht op de filling lines. De chemische goederen komen binnen in bulk, via grote tankwagens, die we hier aankoppelen en legen. De inhoud verpakken we vervolgens in kleinere hoeveelheden.” Daarna worden de drums (vaten) en IBC’s (vierkante opslagbakken) op een trailer of pallet geladen en naar de magazijnen gebracht en vallen ze onder de verantwoordelijkheid van andere supervisors. “Wat dat betreft vindt mijn werk eerder in een productieomgeving dan in een magazijnomgeving plaats”, vult Jasper aan.

Elke dag leren

In oktober 2021 droeg Jasper zijn taken over aan een collega, zodat hij in Genk de activiteiten van een ander team kon gaan ondersteunen. Hij is dus multi-inzetbaar, een handige troef voor de afdelingen die nood hebben aan een manager met ervaring. Twee maanden geleden kwam Jasper weer terug naar Wilrijk om hier opnieuw de warehousing-activiteiten te ondersteunen en de opstart van de gloednieuwe afvulhal 843 voor te bereiden. “In Wilrijk hebben we recent ons one-stop-shopconcept voor chemieklanten verder uitgebreid”, vertelt hij. “Hier horen onder andere nieuwe afvullijnen en opslagruimtes bij. En hoewel onze teams al sinds 2017 bezig zijn met value-added services zoals drumming en filling, leren we elke dag nog nieuwe dingen bij. We zijn immers altijd bezig met proactief innoveren met het oog op de toekomstige noden van klanten.”

Samenwerken

Hoeveel Jasper in het warehouse of op kantoor aanwezig is, verschilt van dag tot dag. “Soms heb ik drie tot vier meetings achter elkaar, andere dagen ben ik meer in het warehouse aanwezig. Het is erg belangrijk dat ik niet alleen rondkijk, maar ook met de mensen in contact sta over hun werk en de dingen die zij meemaken. In opslagmagazijnen heb je nog veel te maken met gesloten verpakkingen, maar in de afvulomgeving is het risico op contact met de chemische stoffen groter. Veiligheid is dus cruciaal. Ik werk dan ook veel samen met ondersteunende diensten, zoals de preventieafdeling en de aankoopafdeling. We willen immers niets aan het toeval overlaten om de veiligheid te garanderen.”

Sustainability

Duurzaamheid speelt in elk aspect van ons bedrijf een rol, ook in het werk van Jasper. “Optimalisatie gaat hier niet enkel over een zo efficiënt mogelijke afvullijn neerzetten voor de klant, of een zo compleet mogelijke oplossing die hen ontzorgt – dat zijn belangrijke dingen, maar we denken ook na over energie en afvalstromen. Zo werken we momenteel aan een oplossing om ons chemisch afval te beperken: in plaats van de verpakking te laten vernietigen, koopt de fabricant ze terug op en plaatst zelf een nieuwe plastieken blaas. De pallet en het ijzeren frame worden op deze manier gerecupereerd. Dat is het soort oplossingen waar we graag op inzetten.”

Wil je graag meer weten over de activiteiten binnen het chemiesegment van H.Essers? Neem gerust contact op met maarten.goossens@essers.com