Een heel speciaal Paasei

Een heel speciaal Paasei

Binnen het Integrated Chocolate Platform ICP Kampenhout leeft er wat.

Na een eerste samenwerking tussen ISIS (voorheen bekend als Italo Suisse) en Caluwé Demandé op het vlak van transportbundeling naar een aantal UK-retailers, is er nu een tweede samenwerking op poten gezet.

Dit gezamelijk project heeft geleid tot een nieuw product waarbij zowel de sterke troeven van ISIS als van Caluwé Demandé maximaal uitgespeeld worden.

We spreken hier over een groot paasei dat door ISIS als specialist holle producten aangeleverd wordt en geassorteerd wordt met de smakelijke pralines van Caluwé Demandé. ISIS wist met het resultaat van deze unieke samenwerking een retailer in de UK te charmeren en dat heeft geleid tot een belangrijke bestelling.

ISIS en Caluwé Demandé leveren de chocolade en H.Essers zorgt voor de assortering en verpakking van dit product. H.Essers zorgt er tevens voor dat dit alles tijdig en keurig aangeleverd wordt in de UK.

Wie dit product dus wil proeven,  zal naar de UK moeten afzakken …

Lees meer over het Integrated Chocolate platform en onze wereldwijde export van chocoladeproducten.