De Vlaamse Waterweg nv maakt H.Essers Dry Port Genk mogelijk

De Vlaamse Waterweg nv maakt H.Essers Dry Port Genk mogelijk

420 nieuwe jobs door investeringen in Ford Genk site

Waterwegbeheerder De Vlaamse Waterweg nv kiest voor H.Essers om de C-site van Ford Genk in concessie te ontwikkelen. De Limburgse logistieke dienstverlener reageert heel tevreden op deze beslissing die het mogelijk maakt om te blijven groeien. Met de bouw van de H.Essers Dry Port Genk worden 420 jobs gecreëerd voor de nieuwe hub langs het Albertkanaal.

De raad van bestuur van De Vlaamse Waterweg nv gaf vandaag groen licht voor de concessie van 21,8 hectare op de C-zone van de Ford Genk terreinen, langs het Albertkanaal. H.Essers zal er starten met de bouw van nieuwe magazijnen voor haar chemiedivisie. “De huidige opslagcapaciteit in Winterslag heeft haar limieten bereikt”, legt Gert Bervoets, CEO van H.Essers, uit. “De nieuwe ontwikkeling is hoogstnodig om aan de groeiende vraag van onze klanten te kunnen voldoen. De site langs het Albertkanaal biedt daarvoor de ideale locatie omdat we deze goederen via het water kunnen vervoeren.”

Watergebonden activiteiten essentieel voor concessie

De Ford-site werd opgedeeld in drie deelzones, waarbij De Vlaamse Waterweg nv de opdracht kreeg om zone C aan het Albertkanaal te ontwikkelen voor watergebonden activiteiten. De ligging van de site aan het Albertkanaal verklaart dat de watergebondenheid van de activiteiten een essentiële voorwaarde is voor de concessie. De geplande activiteiten van H.Essers gaven daarom de doorslag in de beslissing om de concessie te verlenen.

Het gaat om de logistieke handling en stockage van een ruime waaier aan producten, zoals autolak en poetsmateriaal. De goederen zijn bij aankomst in de H.Essers Dry Port Genk afgewerkt en verpakt. Daardoor zijn de veiligheidsrisico’s minimaal en is er geen extra impact op het leefmilieu. Concessiegever De Vlaamse Waterweg nv is volop bezig met het klaarmaken van de terreinen voor de start van de bouwwerken begin 2018. H.Essers heeft de verwachting dat de site operationeel zal zijn eind 2018.

420 extra jobs

In de H.Essers Dry Port Genk zal er plaats zijn voor 420 medewerkers, allemaal nieuwe jobs. De huidige site in Winterslag blijft namelijk behouden. H.Essers doet daarmee haar koppositie als grootste jobcreator in Limburg opnieuw alle eer aan. Als de uitbreiding aan de Transportlaan in Genk doorgaat, komen daar ook nog eens 400 extra jobs bij. Tussen 2011 en 2015 creëerde H.Essers al 344 jobs in de regio.

1.800 vrachtwagens per maand van de weg

De H.Essers Dry Port Genk brengt nieuwe mogelijkheden voor het transport via het Albertkanaal en het spoor. Gert Bervoets verwacht dat er per maand 1.800 vrachtwagens van de weg zullen worden gehaald, voor inkomende en uitgaande transporten. “We zijn voortdurend op zoek naar alternatieve transportmogelijkheden om de zwaarbelaste wegen te vermijden. Sinds kort zetten we zelfs wekelijks een trein in naar China, waarbij we onze klanten een dienstverlening aanbieden die uniek is in België: temperatuursgecontroleerde wagons in combinatie met trajectmonitoring vanuit Genk.”

Uitbreiding aan Transportlaan blijft ook noodzakelijk

Deze uitbreiding staat los van de uitbreiding aan de Transportlaan in Genk.

“Net zoals de chemiedivisie heeft farma zeer specifieke behoeften”, legt Bervoets uit. “Farma en chemie zijn twee verschillende werelden. Voor de chemiecluster kunnen we in verschillende hubs werken en zijn de goederen via het water transporteerbaar. Bij farmaproducten daarentegen zijn we ertoe gebonden om binnen dezelfde keten te blijven, waardoor er één grote site nodig is. Bovendien is het transport via waterwegen ook niet mogelijk. Ford Genk was daarom geen optie voor onze farma-activiteiten, dus blijft de nood bestaan om de site aan de Transportlaan uit te breiden.”