Kijk Uit – Samen met bedrijven voor meer verkeersveiligheid – Fedpol Belgium

Kijk Uit – Samen met bedrijven voor meer verkeersveiligheid – Fedpol Belgium

Voor een logistiek dienstverlener als H.Essers die met 1.300 trucks jaarlijks 120 miljoen kilometer aflegt, is verkeersveiligheid één van de topprioriteiten. Die actieve deelname aan het verkeer, niet alleen van de beroepschauffeurs maar ook van de medewerkers die met de wagen naar het werk komen, was voor ons de drijfveer om een globaal verkeersveiligheidsplan uit te werken wat begin 2015 tevens resulteerde in het behalen van het ISO 390001 certificaat voor verkeersveiligheid.

Daarnaast willen wij ook als eerste logistieke dienstverlener in België een voortrekkersrol inzake verkeersveiligheidsbeheer opnemen. Een systematische aanpak van verkeersveiligheid over de hele logistieke sector, gebaseerd op een internationaal erkende norm, biedt immers de meeste kansen op succes.