Exceptional Transport Assistance

Exceptional Transport Assistance

Vrachten worden door hun constructie steeds breder, hoger, langer en zwaarder. Om deze vrachten veilig en volledig volgens de geldende normen over de weg te kunnen vervoeren, hebben we 4 in-house begeleidingswagens die zowel eigen vrachten als vrachten voor derden begeleiden.

Deze exceptional transport assistance wagens zijn uitgerust met de modernste communicatiemiddelen en zijn voorzien van de wettelijk verplichte signalisatie.

Graag meer info of hebt u een specifieke vraag?
Ja, vertel me meer