Veiligheid boven

Veiligheid boven

Door de hele waardeketen heen is het van essentieel belang om de kwaliteit en integriteit van de producten te kunnen garanderen, net als de veiligheid, zekerheid, duurzaamheid en betrouwbaarheid van de productieketen.

U als onze klant kunt rekenen op een professionele behandeling van de chemische goederen.

Al onze medewerkers zijn deskundig opgeleid en beschikken over een uitstekende kennis van de bedrijfstak noodzakelijk voor de distributie en het stockeren van gevarengoed. Onze HSSE afdeling waakt over de opvolging en toepassing van de strikste veiligheidsnormen.

Uiteraard hebben wij als bedrijf ook alle noodzakelijke vergunningen behaald voor het veilig stockeren en distribueren van chemische producten .

Graag meer info of hebt u een specifieke vraag?
Ja, vertel me meer
Contact packed chemicals