Ons Europees ADR distributienetwerk

Ons Europees ADR distributienetwerk

Het ganse H.Essers wagenpark is uitgerust en vergund voor het vervoeren van chemische producten. De trucks, eigendom van H.Essers, zijn maximaal 4 jaar oud en minimum EURO 5.

Iedere H.Essers chauffeur krijgt een ADR opleiding, die periodiek opgefrist wordt. H.Essers vervoert alle ADR klassen, met uitzondering van klasse 1, klasse 6.2 & klasse 7, met haar eigen wagenpark & via haar Europees groupage & intermodaal netwerk met vaste leadtimes.

Graag meer info of hebt u een specifieke vraag?
Ja, vertel me meer
Contact packed chemicals