Declarație de confidențialitate

Declarație de confidențialitate

Societatea H. ESSERS EN ZONEN INTERNATIONAAL TRANSPORT NV, cu sediul social la adresa: Transportlaan 4, 3600 Genk, înregistrată la Registrul persoanelor juridice Anvers sub numărul 0401.296.720, precum și societățile afiliate acesteia, numite în continuare „H.Essers”, consideră că tratarea adecvată a datelor cu caracter personal este o prioritate.

În această declarație vom menționa scopurile în care vor fi folosite datele cu caracter personal și că se va încerca garantarea protecției adecvate a acestor date prin luarea de măsuri tehnice și organizatorice potrivite.

Pe lângă aceasta, H.Essers se conformează prevederilor Regulamentului general privind protecția datelor (GDPR).

H.Essers prelucrează datele dvs. cu caracter personal în diferite scopuri. Pentru orice prelucrare se vor prelucra exclusiv datele necesare scopului avut în vedere.

Mai jos găsiți o explicație mai concretă legată de scopurile pe care le avem în vedere:

 • Desfășurarea de activități în legătură directă sau indirectă cu serviciile logistice;
 • Recrutare și selecție;
 • Politică de resurse umane și administrație;
 • În general, vom folosi datele dvs. cu caracter personal:
 • După ce am primit consimțământul dvs. în acest sens;
 • În cadrul executării unui contract sau luării de măsuri precontractuale;
 • Pentru a putea respecta toate prevederile legale sau regulamentare sub incidența cărora ne aflăm.

Această prelucrare a datelor este necesară execuției contractului între părți sau servește unui interes economic legitim al H.Essers.

Pentru a putea desfășura marketingul direct în mod orientat și adecvat, H.Essers folosește crearea de profiluri. În acest fel, H.Essers își va informa clienții prin e-mail doar legat de promoțiile și produsele pentru care aceștia își manifestă interesul.

Datele cu caracter personal nu vor face obiectul transferurilor.

Datele cu caracter personal în cauză vor fi stocate și păstrate de H.Essers pe o perioadă de maxim zece ani de la executarea ultimei comenzi sau de la plasarea ultimei comenzi, sau pe durata termenului de păstrare legal.

În plus, mai aveți dreptul să:

 • Solicitați H.Essers să vă permită accesul la aceste date cu caracter personal;
 • Solicitați H.Essers să rectificați sau să ștergeți aceste date cu caracter personal;
 • Solicitați H.Essers să limiteze prelucrarea acestor date cu caracter personal;
 • să vă opuneți prelucrării acestor date cu caracter personal, printre altele în cadrul campaniilor de marketing direct;
 • să vă retrageți consimțământul dat anterior cu privire la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal;
 • Să solicitați transferul datelor dvs. cu caracter personal într-un format prelucrabil automat;

Puteți trimite o cerere în acest sens prin e-mail către H.Essers, Formularul de confidențialitate.

H.Essers va răspunde întotdeauna cererii dvs. în termen de o lună.

Dacă, în opinia dvs., prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal constituie o încălcare a prevederilor Regulamentului general privind protecția datelor (GDPR), puteți formula o plângere la autoritatea de supraveghere competentă.

H.Essers își rezervă în mod explicit dreptul de a modifica în orice moment această Declarație de confidențialitate fără a avea nevoie să vă informeze în prealabil.

În numele H.Essers,

Hilde Essers
Președintele Consiliului de administrație

Gert Bervoets
CEO