PXL Hasselt start met nieuwe opleiding op vraag van transportsector

PXL Hasselt start met nieuwe opleiding op vraag van transportsector

Gisteren werd de kick-off gegeven van de nieuwe kortlopende opleiding ‘transportplanner en douane’ aan de PXL te Hasselt.

Deze opleiding combineert theorie met praktische cases. Ze richt zich naar professionals met een brede interesse voor logistiek; van transportplanners die nood hebben aan bijscholing tot personen die het beroep willen aanleren.

Deze nieuwe opleiding is er gekomen op uitdrukkelijke vraag van de sector naar een opleiding die de voortdurende evolutie in de logistiek volgt en deze omvormt tot een praktijkgerichte studie.

Pascal Vranken, COO van H.Essers en tevens voorzitter van de vzw Transport&Logistiek-, promotie-, studie- en opleidingscentrum: “Met deze opleiding heeft de vzw Transport&Logistiek-, promotie-, studie- en opleidingscentrum – een onderdeel van de Limburgse transportfederatie VVL-Febetra – perfect ingespeeld op een behoefte die algemeen aanwezig is binnen de Limburgse transportondernemingen, of bedrijven die rechtstreeks betrokken zijn bij het organiseren van transport en douane activiteiten. Met Hogeschool PXL als partner, is men in geslaagd een kwalitatief hoogstaand opleidingspakket aan te bieden, met voldoende accenten vanuit de praktijk.

Voor de 7 ingeschreven studenten vond gisteren de eerste lesdag plaats. In totaal bestaat deze opleiding uit 8 modules gespreid over 20 lesdagen, afgewisseld met e-learning en casestudy’s.

Bijgevoegd: persbericht PXL