Pharma Valley Genk – the next steps

Pharma Valley Genk – the next steps

Zoals we in de vorige nieuwsbrief al schreven, bekijken we de mogelijkheid tot uitbreiding aan onze bestaande pharma site in Genk. Met dit project willen wij een uitbreiding realiseren van om en bij 70.000 m² temperatuur gecontroleerde magazijnen waarbij er in totaal 400 volledig nieuwe jobs zullen bijkomen.

Op vrijdag 25 maart werd het  Gewestelijke Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP) van onze geplande uitbreiding in Genk definitief vastgesteld, nadat de Raad van State de eerdere beslissing van de Vlaamse Regering hieromtrent had goedgekeurd.

Dat betekent groen licht om de wettelijke procedures te vervolgen en een aanvraag tot stedenbouwkundige en milieuvergunning in te dienen.

Eerder in maart organiseerden we ook een infomarkt over onze geplande uitbreiding. Het doel hiervan was om een correcte kadering te kunnen bieden over onze vestiging, de uitbreidingsplannen, bijhorende milderende maatregelen en compensaties. Op de personeelsparking van het hoofdkwartier in Genk, richtten wij 3 pharmatrailers in als informatieruimte. De toelichting werd gegeven door eigen medewerkers die ook de wandelingen in het betrokken gebied begeleidden. We verwelkomden een 110-tal bezoekers.

In het kader van deze uitbreiding nam Wim Dries, burgemeester van Genk, ook het initiatief tot de oprichting van een monitoringscommissie. In deze commissie zetelen diverse actoren, waaronder vertegenwoordigers van de gemeenteraad, natuurverenigingen en de industrie, inclusief H.Essers.

De monitoringscommissie zal er op toezien dat de opgelegde compensatiemaatregelen en milderende maatregelen correct worden uitgevoerd en zij zal hierover in alle transparantie communiceren. De eerste samenkomst van deze commissie wordt georganiseerd tijdens de procedure van de bouwvergunning.

Via onderstaande link kunt u uitgebreide info over de geplande uitbreiding terugvinden.

Wenst u hierover graag meer info, contacteer dan Sara Geris via sage@essers.com