Certificaten en vergunningen

Certificaten en vergunningen

H.Essers heeft klanten uit verschillende sectoren.  Deze diversiteit weerspiegelt zich in de verscheidenheid aan certificaten. Hieronder een opsomming:

Kwaliteit

ISO 9001

ISO 9001 is een internationale norm voor kwaliteitsmanagement. Met dit certificaat tonen we aan dat we  in staat zijn om te voldoen aan de eisen van klanten, de van toepassing zijnde wet- en regelgeving en de eisen van de organisatie zelf. H.Essers is houder van een certificaat voor de transport en de logistieke tak, inclusief de interne leveranciers.

SQAS (Safety and Quality Assessment system)

Systeem om de prestatie inzake kwaliteit, veiligheid, beveiliging en milieu van een bedrijf te beoordelen. Dit gebeurt aan de hand van een standaard vragenlijst. H.Essers is houder van een SQAS attest voor de modules transport, packaged warehouse en tankcleaning.

ISO 13485

H.Essers is zelf niet in het bezit van een ISO 13485 certificaat voor medische hulpmiddelen. Echter, is er voldoende expertise in huis om een implementatie tot een goed einde te brengen. Deze expertise komt voornamelijk doordat H.Essers als  gekwalificeerde externe leverancier is geregistreerd voor enkele klanten.

Pharma

H.Essers garandeert dat de diensten voor haar klanten voldoen aan alle toepasselijke voorschriften en richtlijnen inzake Good Manufacturing Practice en Good Distribution Practice. Bekijk hier het certificaat.

Voedselveiligheid

FCA (Feed Chain Alliance)

Gecertificeerd autocontrolesysteem dat er toe bijdraagt voedselveiligheid in de diervoederketen te borgen. De H.Essers bulktransporten zijn FCA gecertificeerd.

BRCGS (Brand Reputation through Compliance Global Standards)

Een van oorsprong Britse Standaard voor voedselveiligheid, die ondertussen wereldwijd uitgerold is. Met dit certificaat verzekeren we dat onze activiteiten er toe bijdragen om een veilig product aan de consument af te leveren. Dit certificaat geeft retailers ook garanties naar voedselveiligheid toe.

IFS Food (International Food Standaard)

De IFS Food standard is te vergelijken met de BRCGS. De standard is net als BRCGS bedoeld voor de leveranciers van private label producten aan de retailer en heeft eveneens voedselveiligheid en hygiëne in de voedselverwerkende sector als hoofddoelstelling. Het IFS certificatiesysteem wordt beheerd door de Duitse, de Franse en de Italiaanse retailers. Veel retailers, niet enkel in deze landen maar ook internationale retailers eisen dan ook IFS certificatie van hun leveranciers.

ACS 17:

Autocontrolegids voor wegtransport en opslag in de voedselketen

ACS 22:

Autocontrolegids voor de sector van de biscuit-, chocolade-, praline- en suikergoedindustrie. Erkend marktdeelnemer voor de ontvangst, de opslag en de uitlevering van voorverpakte biologische goederen

Geneesmiddelen

Vergund bij het FAGG (Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten) voor de opslag van geneesmiddelen voor humaan en veterinair gebruik.

Beveiliging

AEO (Authorised Economic Operator)

Het doel van AEO certificatie is de beveiliging van de goederen doorheen de gehele transportketen. Het is een certificaat dat door de douane wordt afgegeven aan bedrijven die internationaal actief zijn. Een AEO certificaat biedt bedrijven voordelen in het internationale handelsverkeer, zo worden ze bijvoorbeeld minder streng gecontroleerd bij grensoverschrijdende handel waardoor het oponthoud bij grenzen afneemt.

TAPA (Transported Asset Protection Association)

Certificering van beveiliging van transport, opslag en distributie.

Known Consignor / Regulated Agent

De afzender investeert in het beveiligen van de Supply Chain, waarbij hij een aantal voorzorgen zal nemen die de beveiliging verhogen. Hierna kunnen de goederen vrijgesteld worden van het beveiligingsonderzoek voor luchtvrachten. (geen potentiële vertragingen en geen bijkomende screeningskosten).

Milieu

ISO-14001 certificaat

ISO 14001 is een internationaal erkende standaard op het gebied van milieumanagement.  Met behulp van een milieuzorgsysteem volgens de ISO 14001-norm kunnen de milieurisico’s van de bedrijfsvoering beheerst en indien mogelijk verminderd worden.

BREEAM-certificaat

H.Essers is de eigenaar van het eerste BREEAM gecertificeerde logistiek gebouw van België (zie foto). Het BREEAM-certificatiesysteem houdt rekening met een zestigtal vereisten binnen tien categorieën: management, gezondheid & welzijn, energie, transport, water, materialen, afval, landgebruik & ecologie, vervuiling en innovatie.

Veiligheid

ISO 39001

In 2012 werd de norm ‘ISO 39001 – Managementsysteem voor de veiligheid van het wegverkeer’ ontwikkeld. Gezien onze activiteiten is verkeersveiligheid een absolute prioriteit.

VCA

VCA staat voor VGM Checklist Aannemers (VGM = Veiligheid Gezondheid en Milieu), maar is in feite meer dan een checklist. VCA is een compleet programma waarmee dienstverlenende bedrijven structureel en objectief worden getoetst en gecertificeerd op hun VGM-beheersysteem

De reikwijdte van de certificaten verschilt. Voor meer informatie of andere vragen hier omtrent kan u mailen naar EQS2@essers.com.

Prijsaanvraag