Meer vracht van de weg met landelijk actieprogramma

Meer vracht van de weg met landelijk actieprogramma

H.Essers is mede-initiatiefnemer van het joint corridor model in Nederland. De ambitie is om in het jaar 2020 minimaal 85 miljoen vrachtwagenkilometers van de weg te halen en 68.700 ton CO2 uitstoot te besparen.

Meer vracht van de weg met landelijk actieprogramma

Een jaar na de lancering van Lean & Green Off-Road is het programma uitgerold naar alle regio’s. Het doel is om bedrijven in Nederland massaal te laten overstappen van wegvervoer naar synchromodaal transport. De doorbraak moet komen van zogenaamde ‘Joint Corridors’. Verladers en vervoerders zoeken elkaar op voor bepaalde internationale routes om samen te werken aan bundeling van goederen en slim gebruik van meerdere modaliteiten. Noord-Holland is recent als laatste regio toegetreden tot het Lean & Green Off-Road, één van de actieprogramma’s van de Topsector Logistiek. De ambitie is om in het jaar 2020 minimaal 85 miljoen vrachtwagenkilometers van de weg te halen en 68.700 ton CO2 uitstoot te besparen.

Brabant en Zeeland zijn koplopers

Meest aansprekende voorbeeld in dit actieprogramma is het project van NewWays vanuit de regio Brabant. Voor de route tussen Tilburg en het Poolse Rzepin zijn bedrijven bij elkaar gaan zitten om een besparing van 40.884 CO₂ te realiseren op basis van een reductie van 18 miljoen vrachtwagenkilometers. Vijftien verladers zijn er bij betrokken (waaronder Samsung SDS) en vier vervoerders, met name GVT en H.Essers. Ook in Zeeland wordt gewerkt aan de inzet van containerbinnenvaart om de drukte vanuit Rotterdam over de A15 te ontlasten. Andere regio’s gaan nu ook initiatieven nemen om te komen tot gezamenlijke corridors.

Scorecard om doelstelling vast te leggen

Voor het project Brabant-Rzepin is een aparte ‘Joint Corridor Scorecard’ gemaakt. Daarin staan de belangrijkste doelstellingen, zodat bedrijven ook intern goed kunnen uitleggen waarom synchromodaal transport van groot belang is. Elementen als beschikbaarheid, frequentie en leadtimes worden daarin gecommuniceerd, evenals de schaalgrootte omdat dit iets zegt over de robuustheid van de corridor. Het is de bedoeling om van alle corridors, die nu nog in ontwikkeling zijn, een dergelijk overzicht te maken.

‘Dating app’ voor verladers en vervoerders

Bedrijven kunnen vanuit elke regio aansluiten bij Lean & Green Off-Road. Dat kan via regionale partners zoals NewWays, LIOF en Zeeland Connect of rechtstreeks via het landelijke Lean & Green Off-Road actieteam van Connekt in Delft. Om de samenwerking te bespoedigen heeft Connekt een speciale app gelanceerd, de weConnekt app. Verladers en vervoerders kunnen daar op een eenvoudige manier direct volumes inbrengen en ontdekken of er een match mogelijk is tussen verladers en vervoerders ten behoeve van de ontwikkeling en het opschalen van gemeenschappelijke vrachtcorridors. Verder heeft Connekt nog een ‘Legal Office’ in het leven geroepen om meer rechtszekerheid en transparantie te bieden aan de deelnemers.

 

Bron: Logistiek.nl

  • Mis onze nieuwsbrief niet!

    Ontvang als eerste al het nieuws over ons bedrijf en de trends op de markt.