Wat H.Essers doet om de huidige uitdagingen in de transportsector te tackelen

Wat H.Essers doet om de huidige uitdagingen in de transportsector te tackelen

Wereldwijd staan transportkosten ontzettend onder druk en dat door een combinatie van gezondheids-, klimaat- en supplychain-uitdagingen. Die factoren beïnvloeden een al woelige transportmarkt, en dus ook de prijzen. Door meer dan ooit in te zetten op maatoplossingen en slimme investeringen, willen we de huidige uitdagingen tackelen. En zo nieuwe opportuniteiten voor onze klanten creëren. Hanno Reeser, Senior Sales Manager Ftl Synchromodal, licht dat graag toe.

“We maken inderdaad een uitdagende periode door waarbij diverse tendenzen wereldwijd of regionaal de markt sterk beïnvloeden,” aldus Hanno Reeser. “Een aantal factoren ligt voor de hand. Denk maar aan het algemene chauffeurstekort die oploopt tot 400.000 chauffeurs in de Europese Unie, de forse stijging van 24,5% van de brandstofkosten, de brexit, nieuwe cao-onderhandelingen over lonen en een toenemende grondstofschaarste die resulteert in een prijsverhoging van 25% voor onze vloot en laadeenheden. Tegelijkertijd is er internationaal, vooral door corona, een disbalans ontstaan in de internationale containerstromen, met als gevolg een tekort aan containers in China, te veel stilstaande containers in onze contreien en een verdubbeling van de containerprijs. Het kost tijd om die terug in evenwicht te brengen. Daarnaast ligt de capaciteitsindex historisch laag, met een keldering van -4,5% ten opzichte van vorig jaar en de Europese loonindices stijgen met 4,5%-9% op 2 jaar tijd.
En het Europees Parlement keurde ook nog het nieuwe Mobility Package goed, dat organisatorisch heel wat gevolgen heeft voor transportbedrijven en dus ook voor hun klanten. Bovendien merken we ook dat de markt veel sneller opnieuw aantrekt in vergelijking met de economische crisis in 2008-2009, toen het enkele jaren duurde voor de markt weer eenzelfde niveau bereikte als voorheen.”

Al deze factoren samen, beïnvloeden supply chains wereldwijd. “En dus ook het kostenplaatje van transport. Om je maar een idee te geven: de prijs voor overzees vervoer van een container is de voorbije periode maar liefst verzevenvoudigd.

Toch willen we bij H.Essers vooral niet afwachten en nagaan hoe we de huidige uitdagingen in de transportsector kunnen tackelen. In de eerste plaats proberen we de kostenstijging voor onze klanten tot een minimum te beperken. Daarnaast beseffen we dat we als assetbased bedrijf nu meer dan ooit moeten inzetten op een verdere uitbreiding van onze infrastructuur, containers, en vloot. Om zo meer dan ooit in te spelen op de noden van onze klanten en verregaande maatoplossingen voor hen te blijven creëren. Met een verdere uitbouw van onze Driver’s Academy en weldoordacht aanwervingsbeleid, zetten we dan weer de schouders onder het chauffeurstekort in onze sector. Om een antwoord te bieden op de ongeziene stijging van de congestie blijven we volop inzetten op ons duurzaam en intermodaal netwerk, en dat zowel binnen als buiten Europa. Een mooi voorbeeld daarvan is de uitbreiding van onze railnetwerk van en naar China. Of de treinverbinding tussen Genk en Duisburg, die meteen ook voor een betere verbinding zorgt met de andere Europese landen. Door meer in te zetten op rail- en binnenvaartterminals hebben we ook een positieve impact op de fileproblematiek in Europa.”

Het zal tijd vergen voor deze situatie, een combinatie van gezondheids-, klimaat- en supplychain-uitdagingen, opgelost raakt. De enige manier om hier uit te raken is door constructief samen te werken. “Dat proberen we dan ook zoveel mogelijk te doen, met een positieve en creatieve blik op de toekomst. We zijn ervan overtuigd dat onze investeringen op termijn beslist hun vruchten zullen afwerpen en ook tot nieuwe opportuniteiten in de supply chains van onze klanten zullen leiden. Op het vlak van duurzaamheid, efficiëntie én service. Op die manier blijven we onze rol van stabiele en innovatieve partner behouden, ook in deze woelige markt.