Veiligheid – een topprioriteit binnen alle geledingen van H.Essers

Veiligheid – een topprioriteit binnen alle geledingen van H.Essers

In de wereld van logistiek en transport is veiligheid geen onderwerp dat in de kast gezet kan worden voor later; er zijn mensenlevens mee gemoeid. H.Essers besteedt dan ook dagelijks aandacht aan de veiligheid van zijn werknemers en bezoekers. Van de chauffeur met de vorkheftruck in het magazijn tot de directie op het hoofdkantoor, iedereen wordt erbij betrokken. Dit doen we bijvoorbeeld aan de hand van het implementeren van lean manufacturing op de werkvloer, noodoefeningen en veiligheidsdagen.

5S+Safety, ere wie eer toekomt

Een organisatie met een omvang als die van H.Essers heeft behoefte aan een goede structuur om alles in goede banen te leiden en optimale resultaten te behalen. Daarom zijn we reeds enige tijd bezig met het implementeren van het 5S-programma, dat inzet op orde en netheid om zo verspilling tegen te gaan, afwijkingen snel zichtbaar te maken en iedereen te betrekken in het continue verbeterproces. De 5 S’en van deze techniek staan voor Scheiden, Schikken, Schoonmaken, Standaardiseren en Stimuleren. Door verspillingen voor te zijn, kunnen we ook de operationele kosten drukken.

De volgende stap is het implementeren van het veiligheidsaspect Safety dat bestaat uit bijvoorbeeld zorgen voor eenduidige richtlijnen, veiligheidsregels voor bezoekers en derden, procedures voor vuur- en werkvergunningen, duidelijke evacuatieplannen bij elke ingang, controle van kabels en stopcontacten, ergonomie enz. Kortom: niets wordt aan het toeval overgelaten!

Om de 5S+Safety-filosofie levend te houden, hebben we een 5S-award in het leven geroepen die elk kwartaal wordt uitgereikt aan de hal die het best scoorde op de verschillende aspecten van 5S+safety. De acties en initiatieven die zijn genomen op vlak van veiligheid, orde op de werkvloer, visueel management hebben geleid tot schitterende resultaten en zijn een voorbeeld van best-in-class logistieke operaties. De winnende hall mag al zijn medewerkers trakteren op iets lekkers naar keuze. Zo blijven onze medewerkers gemotiveerd en veilig!

Oefening baart kunst

Op regelmatige tijdstippen organiseren we op de verschillende H.Essers sites ‘noodoefeningen’ zodat de procedures bij iedereen goed ingeburgerd raken en mensen weten wat te doen en vertrouwd zijn met de procedures wanneer het echt nodig is.

Zo was onze wasstraat in Tessenderlo op zaterdag 14 oktober van dit jaar het toneel voor een ‘man-uit-tank’-oefening in samenwerking met het reddingsteam van de brandweer. Het doel van de oefening was om adequaat te kunnen reageren als er iemand in een bulkoplegger zou vallen en er niet meer uit zou raken. Zowel onze werknemers als de brandweerlieden, die nog nooit eerder een dergelijke oefening konden uitvoeren, haalden veel uit de oefening, zoveel dat we besloten hebben om voortaan elk jaar een dergelijke noodoefening te organiseren. Immers, een goed voorbereid team telt voor twee!

Tweede editie van de H.Essers Veiligheidsdag

Op 5 oktober 2017 vond de tweede editie van onze Veiligheidsdag plaats. De deelnemers waren: de H.Essers directie, BUM’ s, OM’ s, CPBW leden en preventieadviseurs van de afdelingen Logistiek, Transport en Overhead.

Drie interessante gastsprekers zorgden voor een gevarieerd programma. Pablo Coosemans van Atrium, André Van Dael van Toyota en Kristof Schockaert van MAN toonden ons dat opleidingen organiseren binnen je onderneming belangrijk is, dat je nooit klaar bent met veiligheid en dat technologie er is om de mens te helpen, maar dat het menselijk gedrag nog steeds de bepalende factor blijft. Deze sprekers sloten dan ook perfect aan bij de stap die we hebben gezet met onze externe partner The Human Link, die binnen onze onderneming gaat kijken wat onze werknemers drijft om al dan niet veilig te werken.

De namiddag werd ingekleurd met enkele interactieve groepsoefeningen rond doelgedragingen en de veiligheidsprioriteiten binnen H.Essers, met een bijzondere focus op de tijd die men er effectief aan besteedt. De resultaten van deze oefeningen werden per groep naar voren gebracht en de doelgedragingen die uitgelicht werden waren: elkaar positief aanspreken op (on)veilig gedrag, voorbeeldgedrag stellen en de gsm tijdens het rijden niet binnen handbereik leggen.

Laat ons samen zorg dragen voor ons menselijk kapitaal door te blijven werken aan een veiliger klimaat voor ieder van ons!

Heeft u vragen? Contacteer dan Raf Timmermans via raf.timmermans@essers.com