Setting the standards in Pharma

Setting the standards in Pharma

Zoals reeds aangekondigd, hebben we het PLAN – Pharma Logistics Alliance Network  – uitgebreid met 3 nieuwe partners.

PLAN-Europe is een netwerk van familiale logistiek dienstverleners die zich toeleggen op pan-Europese koeldistributie van pharma goederen, met een gedeelde hoogstaande kwaliteit en conformiteit aan alle reglementeringen ter zake.

De nieuwe Europese GDP (Good Distribution Practices) richtlijnen voor distributie van farmaceutische producten schrijven een verregaande controle voor van processen, procedures, equipment, personeel, systemen, ect.

Met PLAN-Europe zijn wij ervan overtuigd dat we als asset based logistiek bedrijf, met een eigen vloot, eigen cross docks, eigen chauffeurs, planners, magazijniers en eigen systemen een duidelijke voorsprong hebben ten opzichte van non asset-based concurrentie, veelal de grote 4PL organisaties.

PLAN-Europe biedt transport oplossingen voor zendingen van 1 pallet tot volle wagens, in heel Europa, CIS landen en zelfs tot in N-Afrika.

7 partners en we blijven groeien

Met de 3 stichtende leden, H.Essers, Nolan Transport (IE en UK) en Bech-Hansen & Studsgaard (DK ) werd PLAN-Europe in november 2012 opgericht. In juni 2014 werd Professional Thermo Logistics (PL) als nieuwe partner verwelkomd. In november 2014 zijn Tresserras Transports (ES) , Gandon Transports (FR) en Ralu Logistika (HR) toegetreden tot het netwerk.

Met alle partners samen hebben we nu een vloot van meer dan 900 trailers, allemaal gevalideerd voor pharma transport.

Dit nieuwe netwerk is ook onze klanten niet ontgaan.  Zowat alle grote pharma bedrijven reageren enthousiast op ons initiatief om een aantal logistiek dienstverleners samen te brengen die willen investeren in specifieke kwaliteitsvereisten en ook cold chain oplossingen aanbieden voor LTL zendingen.

Contact via Toon Vanderstukken – toon.vanderstukken@essers.com