“Onze duurzaamheidsambities zijn vandaag groter dan ooit”

“Onze duurzaamheidsambities zijn vandaag groter dan ooit”

“Het gaat er niet om of je een duurzaamheidsstrategie hebt, wél dat je een duurzame strategie hebt.” Een niet mis te verstane boodschap van onze CEO Gert Bervoets, die vandaag, in volle crisisperiode, actueler klinkt dan ooit. We zijn er dan ook rotsvast van overtuigd dat we op die manier een betekenisvol verschil kunnen maken: voor onze mensen, onze klanten en onze maatschappij.

“Onze duurzaamheidsambities zijn vandaag actueler en groter dan ooit,” aldus Bob Van Steenweghen. “Zonder gezonde groei is er geen werkzekerheid mogelijk, en zonder gezonde medewerkers is die gezonde groei ondenkbaar. En hoe groot de impact van deze gezondheidscrisis ook is, de klimaatcrisis verdwijnt er niet door.”

Onze ambities onder de loep

Onze klanten, leveranciers, en medewerkers zullen het beamen. Onze bedrijfswaarden zijn geen lukraak gekozen woorden. Betrouwbaarheid, Zorg, Ondernemerschap, Positivisme en Eenvoud: ze zijn verweven met alles wat we doen. En vormen dus ook de kern van het grootschalige duurzaamheidsplan dat we hebben uitgeschreven. Samen met de zeventien duurzame ontwikkelingsdoelstellingen of SDG’s van de Verenigde Naties. “Concreet bepaalden we onze prioriteiten, en koppelden we onze waarden aan die SDG’s waarin wij, alleen of samen met onze klanten, de meest betekenisvolle veranderingen kunnen realiseren:

3 Good Health & Well-being

Onze ambitie: We dragen zorg voor onze mensen, onze klanten en onze omgeving. Veiligheid op de werkvloer, fysiek en mentaal welzijn krijgen onze grootste aandacht.

Een van de initiatieven: Ons grootschalig Fit2Grow-programma voor medewerkers blijft een belangrijke schakel in ons welzijnsbeleid. Het gezondheidsprogramma zet onze medewerkers aan om meer te bewegen en gezond te eten, maar focust ook op mentaal welzijn, ergonomie, een goede nachtrust, omgaan met stress, …

4 Quality Education

Onze ambitie: We geloven in de zelfredzaamheid en het groeipotentieel van mensen. Daarom investeren we sterk in levenslang leren. Zo creëren we groeikansen voor onze mensen en bieden we het hoofd aan de schaarste op de arbeidsmarkt. We faciliteren ook kennisdeling tussen medewerkers, experten en klanten om de vinger aan de pols te houden.

Een van onze initiatieven: We wisselen kennis uit met de academische wereld. In de toekomst willen we hier nog meer op inzetten met gastcolleges, inhoudelijke bijdragen aan onderwijsprogramma’s, en de internationale uitbouw van onze stagewerking om studenten nog meer inspirerende stagekansen te bieden.

8 Decent Work & Economic Growth

Onze ambitie: We kiezen voor een duurzame groeistrategie die tewerkstelling creëert en tegelijkertijd de groei van onze klanten ondersteunt. Met de ondernemingszin die zo eigen is aan ons bedrijf en onze 6560 medewerkers, zoeken we steeds proactief naar oplossingen.

Een van onze initiatieven: De logistieke sector digitaliseert met rasse schreden. Dit vereist een nauwkeurige datamonitoring, waterdichte databeveiliging en visibiliteit over de ganse keten. Niet alleen om snel te kunnen inspelen op disrupties, dat maakte de coronacrisis wel duidelijk, maar ook om de logistieke stromen van onze klanten te optimaliseren. Met de ontwikkeling van onze eigen control tower hebben we daartoe de perfecte systemen en processen in huis.

9 Industry, Innovation and Infrastructure

Onze ambitie: We geloven in innovatie om onze diensten te vereenvoudigen, te optimaliseren en uit te breiden om onze klanten maximaal te ontzorgen. Innovatie moet écht toepasbaar zijn.

Een van onze initiatieven: We zetten sterk in op Customer Intimacy om een wezenlijk verschil te maken voor onze klanten. In deze crisisperiode komt die klantenfocus meer dan ooit naar de oppervlakte. Zo hielpen we hen tijdens de lockdownperiode bijvoorbeeld om hun wegtransport over te hevelen naar een spooroplossing op maat om zo gemakkelijker hun eindbestemming te bereiken.

13 Climate Action

Onze ambitie: We zijn voortdurend op zoek naar duurzame oplossingen om onze ecologische voetafdruk terug te dringen. Zowel in onze dagelijkse werking als bij nieuwe investeringen is milieuvriendelijkheid een van de belangrijkste parameters. We zijn een solide en betrouwbare langetermijnpartner voor alle stakeholders.

Een van onze initiatieven: Samen met onze klanten berekenen we op een gestandaardiseerde manier de CO2-uitstoot van hun logistieke processen. We baseren ons hiervoor op de methodologie die GLEC (Global Logistics Emissions Council) heeft uitgewerkt. Op basis van die resultaten werken we samen aan oplossingen om die emissies te reduceren.

U merkt het zelf: we nemen onze verantwoordelijkheid om te verduurzamen ernstig. Duurzaamheid is geen onderdeel van onze strategie, het is de manier waarop we met strategie omgaan. En die vertalen we binnen al onze projecten en initiatieven. Elk puzzelstuk draagt bij aan het geheel. En die puzzel willen we meer dan ooit leggen.

In de volgende nieuwsbrieven gaan we graag dieper in op onze ambities. Hebt u ondertussen nog vragen? Aarzel dan niet om contact op te nemen met Bob Van Steenweghen: bob.vansteenweghen@essers.com.