On the spot: Olivier Bollen, Safety Specialist Onsite

On the spot: Olivier Bollen, Safety Specialist Onsite

Veiligheid dragen we bij H.Essers hoog in het vaandel. Daarom vind je op meerdere van onze sites een Safety Specialist, een expert die zich dagelijks focust op de veiligheid in risicogevoelige zones, opleidingen organiseert en als aanspreekpunt fungeert voor medewerkers, bezoekers, Safety Stewards en derden. Ontmoet Olivier Bollen, onze specialist op locatie Dry Port Genk.

Olivier Bollen is opgeleid tot chemicus en deed voorheen al een aantal jobs in chemische labo’s. Maar bij H.Essers heeft hij een heel andere draai aan zijn achtergrondkennis gegeven. “Theorie is in deze job geen vereiste, maar dankzij mijn ervaring kan ik wel gemakkelijk meedenken over de juiste oplossingen en aanpak”, vertelt Olivier. “Als Safety Specialist op Dry Port, een van H.Essers’ grootste Seveso-sites, ben ik bijvoorbeeld continu betrokken bij de veiligheid omtrent chemische goederen en hun verpakking.”

Veiligheidscultuur bevorderen

Olivier startte bij H.Essers in de zomer van 2020 en werd aanvankelijk aangenomen voor een sample room-project op Dry Port. “Daarbij worden chemische producten van de ene naar de andere verpakking overgezet. Het is belangrijk dat we dit op Dry Port in-house kunnen doen. Ik heb toen de nodige opleidingen gegeven en het project opgestart in nauwe samenwerking met Engineering en specialisten van Preventie. Tegen de afronding van het project zag ik dat de vacature voor Safety Specialist vrijkwam en heb ik daar meteen op gereageerd, want het beviel me hier goed. En het leek me fijn om verder bij te dragen aan de veiligheidscultuur.”

Snelle groei

Vandaag geeft Olivier nog altijd trainingen, maar neemt ook heel wat andere taken onder zijn hoede. Voor de hele site houdt hij toezicht op veiligheidshandelingen en risico’s en denkt hij mee over preventie. “Het is een voltijdse functie op een locatie die bijzonder snel groeit. In de afgelopen twee jaar zijn er drie hallen bijgebouwd en de site wordt nog verder uitgebreid. Met in totaal zes hallen heb ik dus dagelijks heel wat kilometers te wandelen (lacht).” Olivier ondersteunt de verschillende verantwoordelijken op de site in onder andere het waarborgen van de veiligheid rond chemische goederen, de opvolging van EHBO- & EIP-teams, ladingzekering, de opvolging van incidenten en bijna-incidenten, risico-inventarisatie, beheer van het noodplan, en meer. Dry Port stockeert en verwerkt bovendien vooral farmaceutische en chemiegoederen, waardoor de gebouwen Seveso-gecertificeerd moeten zijn. Olivier: “De opleidingen die ik geef hebben bijna allemaal betrekking op de sample room. Ook zit ik met de medewerkers samen en bespreken we hun werk op een praktische manier. Zij hoeven de theorie erachter niet te kennen, maar wel de risico’s en veiligheidsmaatregelen.”

Actief ondersteunen

Wie op Dry Port werkt, zal Olivier zonder twijfel al eens hebben gespot. “Mijn aanwezigheid is veelzijdig”, legt hij uit. “Ik wandel er dagelijks rond en ben wat dat betreft een direct en praktisch aanspreekpunt voor veel mensen. Ik ondersteun de Safety Steward, de medewerker die per locatie het personeel attent maakt op veiligheidsvoorzieningen, en probeer die persoon zo efficiënt mogelijk in te zetten. Werknemers en bezoekers die hier voor externe bedrijven aan het werk zijn, moet ik nagaan om te zien of er correct gewerkt wordt volgens de gemaakte afspraken. Eveneens volg ik audits en inspecties op. Maar naast die praktische aanwezigheid ben ik ook de link tussen de overkoepelende preventieafdeling van H.Essers en de mensen die hier aan het werk zijn. De preventiedienst ondersteunt mij, en ik hen. Het is een relatief jonge site die al heel goed functioneert, maar ook nog geoptimaliseerd kan worden. Daar haal ik voldoening uit.”

Kennisoverdracht

Op onze site in Winterslag werkt collega Cedric, waar Olivier regelmatig mee in contact staat. “We streven naar zoveel mogelijk uniformiteit over de sites heen”, zegt Olivier. “We volgen samen de belangrijkste veiligheidszaken op en proberen van elkaars successen te leren. Daarnaast kunnen we ook steeds terecht bij Bruno Gastmans op de site van Wilrijk, die al jarenlang ervaring heeft met alle Safety-gerelateerde onderwerpen. Momenteel zien de resultaten er veelbelovend uit en ik verwacht dat we nog nieuwe collega’s gaan opleiden met de kennis die we tot nu toe hebben opgedaan, zodat ook andere sites hun eigen Safety Specialist kunnen krijgen. Zo zorgen we samen voor nog meer veiligheid op de werkvloer.”