H.Essers Italy breekt door met nieuwe klanten en ontwikkelingen

H.Essers Italy breekt door met nieuwe klanten en ontwikkelingen

Hoewel H.Essers al sinds de jaren ‘80 actief is in Italië en we in die tijd heel wat klanten in en via Italië van kwalitatieve logistieke oplossingen hebben voorzien, waait er sinds enkele jaren een nieuwe wind door de Italiaanse transport- en warehousingdiensten van ons bedrijf. En dat vooral in ons pharmasegment, wat nog eens werd versterkt door het eerste symposium Challenges in Pharma Logistics dat we een jaar geleden organiseerden in Monselice. Dit bracht ook een aantal nieuwe klanten met zich mee, en we investeren daarom op brede schaal in de verdere uitbreiding van onze diensten en het creëren van extra meerwaarde. Lieven Severijns, Business Unit Manager International Expansions, vertelt meer over deze klanten en hoe we aan hun noden tegemoetkomen.

Van oudsher is Italië een belangrijke bestemming geweest voor H.Essers: al in zijn jongere jaren reed Noël Essers zelf naar en door het zuiden van Europa. In de loop der jaren zijn die activiteiten alleen maar verder gegroeid. “Sinds we ons definitief hebben gevestigd in Monselice en Siziano, is de bal echt beginnen rollen,” vertelt Lieven Severijns. “De jongste jaren hebben we onszelf steeds meer op de kaart gezet als gespecialiseerde internationale logistieke dienstverlener voor de farmaceutische sector. Die uitgebreide expertise bracht ook een heel aantal nieuwe klanten met zich mee.”

Opstart middenin coronatijd

Een daarvan is Fresenius-Kabi iPSUM, een Duits farmaceutisch bedrijf met Italiaanse vestiging in Villadose. “Zij hadden nood aan meer warehousing. Door de coronacrisis, die toen net opkwam, was er een urgente nood aan een grote hoeveelheid cruciale medicijnen en halffabricaten die waardevol konden blijken in de strijd tegen het virus. Ook wilde Fresenius-Kabi iPSUM het ophalen en leveren van de producten volledig veiligstellen, zowel in de planning als in de bescherming van de goederen.” Om die reden ontwikkelde H.Essers een complete supply chain-oplossing. De vraag van Fresenius was echter nog breder: er zou ook een stuk packaging en vrijgave van non-released goederen nodig zijn, goederen die nog niet zijn vrijgegeven voor verkoop en gebruik op Italiaans grondgebied. Voor de opslag en vrijgave van API’s (Active Pharmaceutical Ingredients) zijn in Italië immers specifieke licenties nodig. Lieven: “We hebben alle vereiste vergunningen direct aangevraagd en deze ook verkregen. Voor het beheer van de farmaceutische producten (inclusief de API’s) hebben we inmiddels drie farmaceutische medewerkers in dienst.”

Complete supply chain-oplossing

Een tweede vraag kwam vanuit UCB, een biofarmaceutische multinational. Zij verlangden een overname van de hele supply chain-organisatie voor de Italiaanse markt. “Inclusief Vaticaanstad en San Marino, dus ook de medicijnen voor de paus zouden weleens in onze vrachtwagens kunnen liggen,” lacht Lieven. “Maar inderdaad, op 1 november hebben we de volledige opslag, picking, packaging, verzending en transportmanagement overgenomen van UCB in Italië. Specifiek aan deze activiteiten zijn onder andere het beheer van narcotica en de volledige tracing van en communicatie over de zogeheten bollini, de strikte identificatiekenmerken van goederen die ervoor moeten zorgen dat namaakproducten en alternatieve verkoopkanalen vermeden worden. Om optimaal aan de vraag van UCB te voldoen, hebben we verder geïnvesteerd in onze 2-8 °C, 15-25 °C en highly secured opslagmodaliteiten. En aangezien het narcotica betreft, hebben we extra licenties aangevraagd en investeringen gedaan om de veiligheid nog sterker te kunnen garanderen.” Naast de warehousingactiviteiten heeft H.Essers ook een volledig temperatuurgecontroleerd en centraal opgevolgd distributiesysteem in dienst gesteld voor UCB. Hierdoor kunnen de zendingen in detail opgevolgd worden, ongeacht de onderaannemer die voor het transport wordt ingeschakeld.

Nieuwe koeling

Celltrion, een biofarmaceutisch bedrijf met hoofdkantoor in Zuid-Korea, is tot slot nog een mooi voorbeeld van een bedrijf dat nood had aan een specifieke maatoplossing. “Ons team levert in Italië al langer diensten aan Celltrion, onder andere packaging, distributie en het beheer van de gekoelde transporten voor de Italiaanse markt. Nu had de firma echter nood aan een nieuwe koelcel in Siziano die een kwalitatieve opslagruimte zou bieden in een temperatuur van 2-8 °C.” De koelunit beslaat 81 vierkante meter, goed voor maar liefst 120 palletposities. “Voor Celltrion én voor onze andere klanten willen we steeds een stap verder gaan in het leveren van kwalitatieve en compliant investeringen,” vult Lieven nog aan. “Of het nu gaat om een logistieke nood of een praktische vraag ter plaatse, we kijken samen naar de mogelijkheden en maken alle keuzes met het oog op de toekomst.”

Uitbreiding naar chemie

In de toekomst wordt ons one-stop-shop-aanbod voor pharma en chemie dan ook uitgebreid in Italië. “De overname van Baxter was daarin een grote stap, en de bulkactiviteiten van Huktra en Tank Management in de regio sluiten er naadloos op aan. Momenteel zijn we zeer actief in het pharmasegment, maar we kijken tegelijkertijd uit naar mogelijkheden om een volledig SEVESO-gecertificeerde site te creëren in Italië en zo ook chemieklanten te ondersteunen in hun logistieke noden. Ook staan we altijd open voor nieuwe overnames en partnerships die ons in staat stellen om de krachten te bundelen met andere spelers in de Zuid-Europese markt. En die markt is er echt: Italië is klaar voor een logistieke doorbraak.”

Bent u zelf op zoek naar hoogwaardige maatoplossingen voor uw pharma- of chemiegerelateerde noden in Zuid-Europa? We gaan graag met u in gesprek over de mogelijkheden die H.Essers kan bieden. Neem hiervoor gerust contact op met Lieven Severijns (lieven.severijns@essers.com) of Michele Pochettino (michele.pochettino@essers.com).

Bijlagen