Duurzaamheidsrapport 2020: onze duurzame ambities voor u in kaart gebracht

Duurzaamheidsrapport 2020: onze duurzame ambities voor u in kaart gebracht

In primeur en met trots stellen we graag de publicatie van ons allereerste duurzaamheidsrapport aan u voor. Dat we duurzame ambities koesteren, is u wellicht niet ontgaan. En door vanaf nu jaarlijks een duurzaamheidsrapport samen te stellen, beschikken we over een waardevol kompas om koers te houden en bij te sturen wanneer nodig en kunt u onze realisaties op de voet volgen. Tegelijkertijd hopen we dat het rapport, dat u via de link onderaan dit artikel kunt downloaden en inkijken, ook andere bedrijven en organisaties mag inspireren.

“Al in 1928 tekende mijn grootvader, Henri Essers, de krijtlijnen uit van ons bedrijf vandaag. Toen was dat nog met één vrachtwagen. Vandaag staat de derde generatie aan het roer en zijn we uitgegroeid tot een van de grote spelers in de Europese logistieke sector. Toch blijft één ding hetzelfde: we zijn één grote familie. En in die familie dragen we zorg voor elkaar, voor onze klanten en voor onze omgeving,” aldus Hilde Essers, voorzitter van de Raad van Bestuur op de eerste pagina voor ons duurzaamheidsrapport 2020.

Waardevol kompas

“Zorg dragen zit écht in het DNA van ons bedrijf,” aldus CEO Gert Bervoets, die dit project als sponsor mee heeft opgezet. “Het is dus vanzelfsprekend dat we dit ook concreet willen maken naar de buitenwereld toe. Als vooraanstaand logistiek dienstverlener en belangrijke werkgever willen we een voortrekkersrol opnemen in duurzaam ondernemen. We kiezen resoluut niet voor een ‘duurzaamheidsstrategie’, wél voor een ‘duurzame strategie’: duurzaamheid is geen onderdeel van onze strategie, het is onze strategie.”

“Met dit duurzaamheidsrapport blikken we niet alleen terug op de geleverde inspanningen en hun resultaten, maar hebben we ook een waardevol kompas in handen dat richting geeft aan onze duurzame toekomst. Het geeft bovendien op objectieve en transparante wijze inzicht in onze handelingen en bedrijfsgegevens van de voorbije periode en dat volgens de internationale GRI-standaarden (Global Reporting Initiative).”

5 krachtlijnen

De basis van die toekomst? Die vertrekt niet alleen vanuit onze bedrijfswaarden betrouwbaarheid, ondernemerschap, zorg, positivisme en eenvoud, maar wordt ook gevoed door de dialoog die we aangaan met onze stakeholders. “Zo kwamen we tot vijf krachtlijnen: zij vormen de fundamenten van onze duurzame strategie.”

De vijf krachtlijnen uit ons rapport:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deze krachtlijnen sluiten naadloos aan bij onze bedrijfswaarden, maar ook bij de SDG’s van de Verenigde Naties waaraan we menen significant te kunnen bijdragen. Binnen de krachtlijnen legden we concrete ambities vast die we de komende jaren prioriteit zullen geven. Bij het bepalen van deze topics gaven we voorrang aan die onderwerpen die onze stakeholders als belangrijk beschouwen.

Concrete ambities en acties

“In het rapport gaan we dieper in op deze ambities en de acties die we eraan koppelen. Voor ons, als logistieke speler, is CO2-reductie ongetwijfeld cruciaal. Daar zetten we dan ook zeer sterk op in. Zo zullen we het totale dieselverbruik vanaf 2021 jaarlijks met 1% terugdringen. Net zoals we er alles aan zullen doen om de CO2-uitstoot jaarlijks met 5% te verminderen, onder andere door onze synchromodale oplossingen verder uit te bouwen. Maar duurzaamheid gaat verder dan enkel milieu en klimaat. Zo willen we de frequentiegraad op het vlak van arbeidsongevallen jaarlijks met 10% verbeteren via een uitgekiend veiligheidsbeleid, net zoals we onze medewerkerstevredenheid met minstens 10% willen verhogen en we op basis van een jaarlijks tevredenheidsonderzoek bij onze klanten ook onze klantentevredenheid kunnen optimaliseren.”

“Verder blijven we inzetten op de persoonlijke en professionele ontwikkeling van onze mensen. Zij zijn immers de echte motor van ons bedrijf. We streven er ook naar om jonge talenten leerrijke kansen te geven door nauw samen te werken met het onderwijsveld in elk land waar we actief zijn. In 2021 zullen we ook een Code of Conduct voor onze leveranciers ontwikkelen. Dit maakt het mogelijk om samen nog beter in dialoog te treden over de duurzaamheid van hun producten en diensten. Bij de ontwikkeling van nieuwe sites zullen we erover waken dat 15% van onze siteoppervlaktes zullen worden ingericht als groene en biodiverse zones.”

“Vanaf nu zullen we jaarlijks rapporteren over onze duurzame strategie”, aldus Gert Bervoets. We houden u dan ook graag op de hoogte over de voortgang die we maken en hoe we onze duurzame toekomst verder zullen vormgeven. Together we make it transpossible. And sustainable!”

Via deze link kunt u het volledige rapport downloaden en inkijken.