Johnny Thijs treedt toe tot Raad van Bestuur

Johnny Thijs treedt toe tot Raad van Bestuur

Thijs die een lange en succesvolle loopbaan bij verschillende bedrijven achter de rug heeft, heeft een indrukwekkend parcours afgelegd zowel als CEO Bpost als in zijn voorgaande functies bij ondermeer Interbrew, Ter Beke en Côte-d’Or-Jacobs Suchard.  Na zijn vertrek bij Bpost begin 2014, legde Thijs zich toe op zijn mandaten in raden van bestuur van verschillende beursgenoteerde en niet-beursgenoteerde bedrijven.

H.Essers is dan ook bijzonder verheugd dat Thijs zijn  ervaringen als bedrijfsleider en bestuurder met haar wil delen. Het bedrijf is ervan overtuigd dat Johnny Thijs, die bekend staat voor zijn brede kijk en goed onderbouwde visie op de zaken, mee zal kunnen bijdragen in de verdere internationalisering van haar activiteiten.

De voltallige Raad van Bestuur van H.Essers bestaat uit volgende leden: Noël Essers (voorzitter en gedelegeerd bestuurder), Hilde Essers (gedelegeerd bestuurder), Ann Essers (bestuurder), Gert Bervoets (CEO H.Essers), Francis Vanderhoydonck (bestuurder van vennootschappen), Lode Essers (gedelegeerd bestuurder Pami), Luc Cardinaels (bestuurder van vennooschappen) en Johnny Thijs. De Raad van Bestuur wordt bijgestaan door Ronnie Leten (CEO Atlas Copco) als persoonlijke raadgever van Noël Essers.