Impact supply chain

Impact supply chain

Hoe beperkt H.Essers de impact op de supply chain van onze klanten?

1. Hoe trachten wij de impact op transportactiviteiten te verminderen?
Onze experten volgen de snel veranderende situatie dagelijks op. Wij beschikken over een
uitgebreid Europees transportnetwerk dat ons toelaat om creatieve of alternatieve oplossingen aan
te bieden. En dit zowel via weg, water als spoor. Aangezien elke situatie specifiek is, vragen wij u om
steeds contact op te nemen met uw vaste H.Essers contactpersoon.

2. Hoe trachten wij de impact op warehousing activiteiten te verminderen?
Onze organisatie heeft heel wat maatregelen getroffen om onze medewerkers preventief te
beschermen. Zie ‘Advies en richtlijnen voor onze medewerkers’. In geval van
afwezigheden of besmetting treedt het back-up plan voor personeelsbezetting in werking.
Er wordt aandacht geschonken aan het reinigen van werkplekken en diverse contactpunten zoals
trapleuning, toetsenbord, vaste telefoons, ….

3. Wat ondernemen wij indien een medewerker van H.Essers besmet is met het Corona-virus?
Ingeval een medewerker besmet zou zijn met het Corona-virus blijft deze thuis tot zolang de arts dit
voorschrijft. Medewerkers die werkzaam zijn op de betreffende werkplek nemen de
verantwoordelijkheid om de eigen koorts tweemaal per dag, gedurende twee weken op te volgen.
Bij koorts (+37,3°C), blijft de werknemer thuis en contacteert de dokter.