Het garanderen van het welzijn en de veiligheid van onze medewerkers

Het garanderen van het welzijn en de veiligheid van onze medewerkers

UPDATE DONDERDAG 30 JULI 2020

Onze bedrijfswaarde ‘Zorg’ staat centraal. Daarom stellen wij alles in het werk om de veiligheid van onze medewerkers zo goed mogelijk te verzekeren. Het advies en de maatregelen van de overheid zijn hierbij een absoluut minimum. Bijkomend nemen wij als bedrijf bijkomende maatregelen.

ADVIES EN RICHTLIJNEN FASE 1

1.Draag extra zorg voor je persoonlijke hygiëne 

  • Wissel geen lichamelijke beleefdheidscontacten uit: hand geven, zoenen, omhelzingen.
  • Was regelmatig jouw handen met zeep en water of gebruik een handontsmettingsmiddel. Doe dit minstens vóór en na het eten, na elk toiletbezoek, na elk bezoek buiten je vaste werkplek, na ontvangst of uitwisseling van voorwerpen of wanneer je het opportuun acht.
  • Indien je hoest of niest, bedek dan jouw mond en neus met de ellenboog of met een papieren zakdoekje dat je vervolgens meteen weggooit, was jouw handen.
  • Vermijd het aanraken van jouw gezicht, ogen, mond en neus. De meeste virussen infecteren immers via deze weg.
  • Vermijd waar mogelijk contact met de handen aan contactpunten zoals deuren en tourniquets.
  • Vermijd elk nabij contact (< 1,5 tot 2 meter) met mensen die uiterlijke ziektesymptomen (veelvuldig hoesten en niezen) vertonen.

2. Ons bedrijf voorziet extra reinigings- en hygiëne maatregelen

  • Het besteden van extra aandacht aan het schoonmaken van sanitaire ruimten, eetzalen en kleedkamers.
  • Regelmatig reinigen van contactpunten zoals computermuizen, toetsenborden, telefoons, lichtschakelaars, …
  • Het voorzien van (hand)ontsmettingsmiddelen (alcoholgel en hygiënische doekjes) in toiletten en ruimten waar veel mensen (samen) komen. Ook voor chauffeurs en magazijniers worden deze middelen ter beschikking gesteld.

3. Wat doen bij ziekte of ziektesymptomen?
Medewerkers met koorts of die zich koortsachtig voelen (meer dan 37,3°C) blijven thuis of gaan naar huis en nemen contact op met de huisarts. De leidinggevende volgt dit nauwgezet op.

4. Welke maatregelen nemen wij voor bezoekers op onze sites?
We vermijden zoveel mogelijk om externe bezoekers te ontvangen op onze H.Essers sites, uitgezonderd noodzakelijke bezoeken en sollicitaties die niet online kunnen doorgaan. Elke bezoeker op onze site dient de ‘H.Essers Corona-virus instructies’ te volgen. Dit betekent dat hij of zij de persoonlijke hygiëne instructies naleeft en in geval van ziekte of ziektesymptomen (verhoogde temperatuur vanaf 37,3°C) onze site in eer en geweten niet betreedt. Elke bezoeker wordt hierover geïnformeerd via een link in de outlook uitnodiging en via een document bij de portier of aan het onthaal.

ADVIES EN RICHTLIJNEN FASE 2

5. Fysieke meetings zijn niet toegelaten tenzij het noodzakelijk is
Externe meetings dienen door te gaan via Skype of andere video conferentie tools. We maken een uitzondering voor noodzakelijke klantenbezoeken van de commerciële medewerkers. Zorg er ten alle tijde voor dat je strikt de persoonlijk hygiëne- en veiligheidsmaatregelen ook op locatie opvolgt.
In landen waar geen hoge opflakkering is, zijn fysieke vergaderingen op een H.Essers site of op locatie toegelaten indien het nodig wordt bevonden en op voorwaarde dat de social distancing voorwaarden gerespecteerd worden. We maken nog steeds zoveel mogelijk gebruik van online videotools.

6. Lunchpauzes spreiden in kleine groepjes
De lunchpauzes voor bedienden en arbeiders worden gespreid. Ook hier wordt gevraagd om in kleine groepjes van maximum 10 personen te lunchen. Naast de kantine kunnen kantooromgevingen in deze uitzonderlijke periode ook een alternatief zijn. Umami zal vanaf vrijdag 20 maart de deuren tijdelijk sluiten.

7. Opleidingen worden uitgesteld
Geplande interne en externe opleidingen met meer als tien personen worden momenteel geannuleerd en zullen later opnieuw ingepland worden.

8. Thuiswerken wanneer mogelijk
Alle medewerkers wiens functie het toelaat, werken maximaal thuis na afstemming met de leidinggevende. Leidinggevenden binnen de operaties zijn maximaal aanwezig op de werkvloer. Extra laptops en tokens worden ter beschikking gesteld.
In België (en mogelijke andere hoge risico landen) zal telewerken vanaf nu opnieuw maximaal toegepast worden voor iedereen wiens functie dit toelaat.

9. Recht op kinderopvang
De regering heeft een reglement ingesteld met betrekking tot kinderopvang. Dit kan alleen voor ouders, die tewerkgesteld zijn in de essentiële sectoren. Mogelijks zal de school of crèche hiervoor een bewijs vragen.

10. Professionele reisplannen voor bedienden, beperken tot het noodzakelijke.
Voor professionele reisplannen volgen we de adviezen van de overheid op, mits de nodige voorzichtigheid. We raden dus alle werknemers aan om deze reizen te beperken tot het absoluut noodzakelijke, zeker tijdens de maanden juli en augustus.
Professionele reisplannen van en naar België zijn niet toegestaan tot en met 31 augustus. Dit geldt eveneens voor de werknemers in de buitenlandse vestigingen, die naar België willen afreizen voor professionele redenen.

11. Persoonlijke reisplannen zijn op eigen verantwoordelijkheid en volgens de geldende regels.
Per land wordt duidelijk uitgelegd of reizen toegelaten is of niet en welke maatregelen ter plaatse gelden. We raden ten stelligste aan om deze richtlijnen te volgen en niet af te reizen naar verboden gebieden.

12. Instellen van een veiligheidszone aan open balies
Om nauw contact met grote groepen van medewerkers zoveel mogelijk te beperken dient aan elke balie een veilige afstand gehouden te worden. Waar mogelijk wordt daartoe een zone visueel afgebakend van 1,5 meter. Bovenop de veiligheidszone, zullen alle open balies voorzien worden van een spatscherm.

13. Extra hygiëne maatregelen voor chauffeurs en magazijniers
Alle chauffeurs worden voorzien van antibacteriële sprays en papieren doekjes om hun wagen extra goed te ontsmetten. Voor de magazijniers worden per haldeel ook flesjes ontsmettingsmiddel verdeeld. Vrachtwagens die aankomen in Polen, Bulgarije of Roemenië worden volledig gedesinfecteerd voor deze worden overgedragen.
Voor alle chauffeurs en arbeiders waar social distancing op de werkplek niet gegarandeerd kan worden, worden mondmaskers voorzien.

14. Afstands- en hygiëneregel
Alle medewerkers hanteren de afstands- en hygiëneregel van 1,5 meter afstand. Om deze regel te respecteren, zullen onze activiteiten waar nodig op een aangepaste manier georganiseerd worden.

15. Procedure in geval van besmetting
In geval er een medewerker besmet is met het Corona-virus blijft deze thuis zolang de dokter dit voorschrijft. Medewerkers die werkzaam zijn op de betreffende werkplek nemen de verantwoordelijkheid om de eigen koorts tweemaal per dag, gedurende twee weken op te volgen. Bij koorts (+37,3°C), blijft de werknemer thuis en contacteert de dokter.

16. Wij zorgen voor een veilige werkplek, ook als een collega positief test.
Bij H.Essers nemen we alle maatregelen in acht om een veilige werkplek te garanderen.
Gezien de stijging van het aantal besmettingen, is het steeds mogelijk dat een collega positief test. Deze collega moet dan meteen in quarantaine. Gezien de veilige omgeving die wij voorzien, verwachten we dat de medewerker gewoon verder werkt.