Het garanderen van het welzijn en de veiligheid van onze medewerkers

Het garanderen van het welzijn en de veiligheid van onze medewerkers

UPDATE DONDERDAG 19 MAART 2020

Onze bedrijfswaarde ‘Zorg’ staat centraal. Daarom stellen wij alles in het werk om de veiligheid van onze medewerkers zo goed mogelijk te verzekeren. Het advies en de maatregelen van de overheid zijn hierbij een absoluut minimum. Bijkomend nemen wij als bedrijf bijkomende maatregelen.

ADVIES EN RICHTLIJNEN FASE 1

 1. Draag extra zorg voor je persoonlijke hygiëne
 • Wissel geen lichamelijke beleefdheidscontacten uit: hand geven, zoenen, omhelzingen.
 • Was regelmatig jouw handen met zeep en water of gebruik een handontsmettingsmiddel. Doe dit minstens vóór en na het eten, na elk toiletbezoek, na elk bezoek buiten je vaste werkplek, na ontvangst of uitwisseling van voorwerpen of wanneer je het opportuun acht.
 • Indien je hoest of niest, bedek dan jouw mond en neus met de ellenboog of met een papieren zakdoekje dat je vervolgens meteen weggooit, was jouw handen.
 • Vermijd het aanraken van jouw gezicht, ogen, mond en neus. De meeste virussen infecteren immers via deze weg.
 • Vermijd waar mogelijk contact met de handen aan contactpunten zoals deuren en tourniquets.
 • Vermijd elk nabij contact (< 1,5 tot 2 meter) met mensen die uiterlijke ziektesymptomen (veelvuldig hoesten en niezen) vertonen.
 1. Ons bedrijf voorziet extra reinigings- en hygiëne maatregelen
 • Het besteden van extra aandacht aan het schoonmaken van sanitaire ruimten, eetzalen en kleedkamers.
 • Regelmatig reinigen van contactpunten zoals computermuizen, toetsenborden, telefoons, lichtschakelaars, …
 • Het voorzien van (hand)ontsmettingsmiddelen (alcoholgel en hygiënische doekjes) in toiletten en ruimten waar veel mensen (samen) komen. Ook voor chauffeurs en magazijniers worden deze middelen ter beschikking gesteld.
 1. Wat doen bij ziekte of ziektesymptomen?
  Medewerkers met koorts of die zich koortsachtig voelen (meer dan 37,3°C) blijven thuis of gaan naar huis en nemen contact op met de huisarts. De leidinggevende volgt dit nauwgezet op.
 2. Wat verwachten wij van onze medewerkers indien ze op business trip of op vakantie geweest zijn in het buitenland?
  Bij terugkeer uit een regio waar het Corona-virus zich verspreidt, dienen onze medewerkers zichzelf gedurende 14 dagen op symptomen te controleren en twee keer per dag de temperatuur te meten. Zij volgen de hogervermelde instructies ‘wat te doen bij ziekte of ziektesymptomen?’ Bij twijfel over besmetting met het Coronavirus, wordt de leidinggevende onmiddellijk verwittigd en de arts gecontacteerd.
 3. Welke maatregelen nemen wij voor bezoekers op onze sites?
  Elke bezoeker op onze site dient de ‘H.Essers Corona-virus instructies’ te volgen. Dit betekent dat hij of zij de persoonlijke hygiëne instructies naleeft en in geval van ziekte of ziektesymptomen (verhoogde temperatuur vanaf 37,3°C) onze site in eer en geweten niet betreedt. Elke bezoeker wordt hierover geïnformeerd via een link in de outlook uitnodiging en via een document bij de portier of aan het onthaal.

ADVIES EN RICHTLIJNEN FASE 2

 1. Fysieke meetings zijn toegelaten indien het nodig wordt bevonden.
  Om het risico te beperken, worden meetings met externen zoveel als mogelijk gehouden via conference call.
  Fysieke vergaderingen op een H.Essers site of op locatie zijn toegelaten indien het nodig wordt bevonden en op voorwaarde dat de social distancing voorwaarden gerespecteerd worden.
 2. Lunchpauzes spreiden in kleine groepjes
  De lunchpauzes voor bedienden en arbeiders worden gespreid. Ook hier wordt gevraagd om in kleine groepjes van maximum 10 personen te lunchen. Naast de kantine kunnen kantooromgevingen in deze uitzonderlijke periode ook een alternatief zijn. Umami zal vanaf vrijdag 20 maart de deuren tijdelijk sluiten.
 3. Opleidingen worden uitgesteld
  Geplande interne en externe opleidingen met meer als tien personen worden momenteel geannuleerd en zullen later opnieuw ingepland worden.
 4. Thuiswerken wanneer mogelijk
  Alle medewerkers wiens functie het toelaat, werken maximaal thuis na afstemming met de leidinggevende. Leidinggevenden binnen de operaties zijn maximaal aanwezig op de werkvloer. Extra laptops en tokens worden ter beschikking gesteld.
 5. Recht op kinderopvang
  De regering heeft een reglement ingesteld met betrekking tot kinderopvang. Dit kan alleen voor ouders, die tewerkgesteld zijn in de essentiële sectoren. Mogelijks zal de school of crèche hiervoor een bewijs vragen.
 6. Geen nieuwe professionele reisplannen voor bedienden, bestaande niet uitvoeren
  Er wordt niet meer gereisd omwille van professionele doeleinden.
  Verplaatsingen naar andere sites van eenzelfde land zijn toegestaan, echter in beperkte mate.
 7. Instellen van een veiligheidszone aan open balies
  Om nauw contact met grote groepen van medewerkers zoveel mogelijk te beperken dient aan elke balie een veilige afstand gehouden te worden. Waar mogelijk wordt daartoe een zone visueel afgebakend van 1,5 meter. Bovenop de veiligheidszone, zullen alle open balies voorzien worden van een spatscherm.
 8. Extra hygiëne maatregelen voor chauffeurs en magazijniers
  Alle chauffeurs worden voorzien van antibacteriële sprays en papieren doekjes om hun wagen extra goed te ontsmetten. Voor de magazijniers worden per haldeel ook flesjes ontsmettingsmiddel verdeeld. Vrachtwagens die aankomen in Polen, Bulgarije of Roemenië worden volledig gedesinfecteerd voor deze worden overgedragen.
 9. Afstands- en hygiëneregel
  Alle medewerkers hanteren de afstands- en hygiëneregel van 1,5 meter afstand. Om deze regel te respecteren, zullen onze activiteiten waar nodig op een aangepaste manier georganiseerd worden.
 10. Procedure in geval van besmetting
  In geval er een medewerker besmet is met het Corona-virus blijft deze thuis zolang de dokter dit voorschrijft. Medewerkers die werkzaam zijn op de betreffende werkplek nemen de verantwoordelijkheid om de eigen koorts tweemaal per dag, gedurende twee weken op te volgen. Bij koorts (+37,3°C), blijft de werknemer thuis en contacteert de dokter.