Het garanderen van het welzijn en de veiligheid van onze medewerkers

Het garanderen van het welzijn en de veiligheid van onze medewerkers

UPDATE MAANDAG 19 OKTOBER 2020

Onze bedrijfswaarde ‘Zorg’ staat centraal. Daarom stellen wij alles in het werk om de veiligheid van onze medewerkers zo goed mogelijk te verzekeren. Het advies en de maatregelen van de overheid zijn hierbij een absoluut minimum. Bijkomend nemen wij als bedrijf bijkomende maatregelen.

Alle medewerkers dienen extra zorg te dragen voor hun persoonlijke hygiëne. 

  • Geen lichamelijke beleefdheidscontacten uitwisselen: hand geven, zoenen, omhelzingen.
  • Regelmatig de handen wassen met zeep en water of handontsmettingsmiddel gebruiken.
  • Het bedekken van de mond en neus met de elleboog of een papieren zakdoekje tijdens het hoesten of niezen.
  • Aanrakingen van het gezicht, ogen, mond of neus vermijden. De meeste virussen infecteren immers via deze weg.
  • Contact met de handen aan contactpunten (vb. deuren of tourniquets) vermijden.
  • De afstandsregel van 1,5 meter respecteren.

Ons bedrijf voorziet extra reinigings- en hygiëne maatregelen

  • Het besteden van extra aandacht aan het schoonmaken van sanitaire ruimten, eetzalen en kleedkamers.
  • Regelmatig reinigen van contactpunten zoals computermuizen, toetsenborden, telefoons, lichtschakelaars, …
  • Het voorzien van (hand)ontsmettingsmiddelen (alcoholgel en hygiënische doekjes) in toiletten en ruimten waar veel mensen (samen) komen. Ook voor chauffeurs en magazijniers worden deze middelen ter beschikking gesteld.

Wat doen bij ziekte of ziektesymptomen?
Medewerkers met koorts of die zich koortsachtig voelen (meer dan 37,3°C) blijven thuis of gaan naar huis en nemen contact op met de huisarts. De leidinggevende volgt dit nauwgezet op.

Welke maatregelen nemen wij voor bezoekers op onze sites?
We vermijden zoveel mogelijk om externe bezoekers te ontvangen op onze H.Essers sites, uitgezonderd noodzakelijke bezoeken en sollicitaties die niet online kunnen doorgaan. Elke bezoeker op onze site dient de ‘H.Essers Corona-virus instructies’ te volgen. Dit betekent dat hij of zij de persoonlijke hygiëne instructies naleeft en in geval van ziekte of ziektesymptomen (verhoogde temperatuur vanaf 37,3°C) onze site in eer en geweten niet betreedt. Elke bezoeker wordt hierover geïnformeerd via een link in de outlook uitnodiging en via een document bij de portier of aan het onthaal.

Fysieke meetings, extern of op een H.Essers site zijn enkel toegestaan indien noodzakelijk.
Fysieke meetings met interne medewerkers en externen op een H.Essers site zijn alleen toegestaan indien ze noodzakelijk zijn. Er geldt een maximum van 10 personen, rekening houdend met de grootte van de vergaderzaal in functie van de afstandsregels. Ook externe meetings worden tot het strikt noodzakelijke herleid. Bij voorkeur worden video conferentie meetings gehouden. We maken een uitzondering voor noodzakelijke klantenbezoeken en sollicitaties die niet online kunnen doorgaan.

Massa-evenementen zijn nog steeds niet toegelaten. Om solidair te zijn met alle departementen groot en klein binnen ons bedrijf, zullen er in 2020 geen teambuildings doorgaan.

Lunchpauzes spreiden in kleine groepjes
De lunchpauzes voor bedienden en arbeiders worden gespreid. Ook hier wordt gevraagd om in kleine groepjes van maximum 10 personen te lunchen. Naast de kantine kunnen kantooromgevingen in deze uitzonderlijke periode ook een alternatief zijn. Umami zal vanaf vrijdag 20 maart de deuren tijdelijk sluiten.

Samenscholingen zijn overal verboden. (Enkel België)
Wij voorzien voor al onze mensen een werkplek waarbij de social distancing maximaal kan gegarandeerd worden. In geval dat toch niet mogelijk is, is het dragen van een mondmasker steeds verplicht.
Buiten de werkplek is het niet toegestaan om op de sites samen te komen met andere personen tenzij het noodzakelijk is voor de job. In dat geval dienen de medewerkers steeds de social distancing te respecteren of een mondmasker te dragen. Denk hierbij zeker ook aan de tourniquets, tikklok, rookplekken, lunchpauze, etc.

Opleidingen worden beperkt toegestaan.
Een gelimiteerd opleidingsaanbod zal ter beschikking worden gesteld met respect voor de  afstandsregels.

Thuiswerken is de norm voor functies die het toelaten, maar er wordt verwacht dat iedere medewerker 1 dag per week op kantoor werkt. (Enkel België)
Bedrijven moeten actief kunnen blijven functioneren en daarvoor is het noodzakelijk dat onze medewerkers minimaal de kans krijgen om fysisch te connecteren en samen te werken met collega’s. Ook als deze thuis werken, is die connectie belangrijk. Daarom raden we hen aan om video te gebruiken bij conference calls.

Recht op kinderopvang
De regering heeft een reglement ingesteld met betrekking tot kinderopvang. Dit kan alleen voor ouders, die tewerkgesteld zijn in de essentiële sectoren. Mogelijks zal de school of crèche hiervoor een bewijs vragen.

Professionele reisplannen van en naar het buitenland zijn niet mogelijk.
Professionele reisplannen zijn momenteel niet toegestaan tenzij ze strikt noodzakelijk zijn en mits goedkeuring van de directie.

Persoonlijke reisplannen zijn op eigen verantwoordelijkheid en volgens de geldende regels.
We raden ten stelligste aan om de richtlijnen voor reizen naar het buitenland te volgen. Bekijk hiervoor steeds de website van de correcte overheidsinstantie.

Instellen van een veiligheidszone aan open balies.
Om nauw contact met grote groepen van medewerkers zoveel mogelijk te beperken dient aan elke balie een veilige afstand gehouden te worden. Waar mogelijk wordt daartoe een zone visueel afgebakend van 1,5 meter. Bovenop de veiligheidszone, zullen alle open balies voorzien worden van een spatscherm.

Extra hygiëne maatregelen voor chauffeurs en magazijniers
Alle chauffeurs worden voorzien van antibacteriële sprays en papieren doekjes om hun wagen extra goed te ontsmetten. Voor de magazijniers worden per haldeel ook flesjes ontsmettingsmiddel verdeeld. Vrachtwagens die aankomen in Polen, Bulgarije of Roemenië worden volledig gedesinfecteerd voor deze worden overgedragen.
Voor alle chauffeurs en arbeiders waar social distancing op de werkplek niet gegarandeerd kan worden, worden mondmaskers voorzien.

Afstands- en hygiëneregel
Alle medewerkers hanteren de afstands- en hygiëneregel van 1,5 meter afstand. Om deze regel te respecteren, zullen onze activiteiten waar nodig op een aangepaste manier georganiseerd worden.

Gebruik van mondmaskers: walking is masking. (Enkel België)
Bovenop onze basisregel van social distancing voeren we bijkomende maatregelen in voor het dragen van een mondmasker.
Voor elke beweging buiten de vaste werkplek is het dragen van een mondmasker verplicht vanaf aankomst op de parking.
Een werkplek wordt aanzien als het eigen bureel, de vergaderzaal, de magazijnruimte, de garage of de vrachtwagen.

Procedure in geval van besmetting.
In geval er een medewerker besmet is met het Corona-virus blijft deze thuis zolang de dokter dit voorschrijft. Medewerkers die werkzaam zijn op de betreffende werkplek nemen de verantwoordelijkheid om de eigen koorts tweemaal per dag, gedurende twee weken op te volgen. Bij koorts (+37,3°C), blijft de werknemer thuis en contacteert de dokter.

Wij zorgen voor een veilige werkplek, ook als een collega positief test.
Bij H.Essers nemen we alle maatregelen in acht om een veilige werkplek te garanderen.
Gezien de stijging van het aantal besmettingen, is het steeds mogelijk dat een collega positief test. Deze collega moet dan meteen in quarantaine. Gezien de veilige omgeving die wij voorzien, verwachten we dat de medewerker gewoon verder werkt.