Move to improve

Move to improve

Op zondag 1 juli werd de jaarlijkse rolstoeltocht georganiseerd ten voordele van vzw Move To Improve: ‘Wheel to Share’. Het doel van dit event is jongeren met een motorische beperking in the picture te plaatsen. 100 jongeren in rolstoel, elk met begeleider, rijden/rollen deze dag van Pellenberg naar Leuven centrum. H.Essers, partner van dit initiatief, voorzag de deelnemers niet alleen van T-shirts, maar zorgde ook voor een spectaculaire bezemwagen om de colonne te begeleiden. Aan de eindmeet werd een heus feest georganiseerd om de deelnemers te verwelkomen en werd er een cheque overhandigd aan prof. dr. Molenaers, hoofd van het onderzoeksteam UZ Leuven Pellenberg.

Medewerkers & partners van H.Essers dragen een steentje bij In de maand juni voerde H.Essers een imago-onderzoek uit bij zowel externe partners en klanten, als intern bij het eigen personeel.
Voor elke volledig ingevulde enquête, doneerde H.Essers 10 euro ten voordele van de vzw ‘Move to Improve’.
We zijn zeer blij en ook trots te kunnen meedelen dat we hiermee 5000 euro hebben kunnen overhandigen ten voordele van het onderzoek en maken graag van de gelegenheid gebruik om alle respondenten van harte te bedanken.

Wat is Move To Improve?

Cerebrale Parese (CP) is de meest voorkomende oorzaak van gang- en bewegingsbeperkingen bij kinderen. Veel van deze kinderen hebben onderzoeken, (bijkomende) behandelingen en hulpmiddelen nodig. Deze zijn vaak duur en niet altijd gefinancierd door de ziekenfondsen. Vanuit deze nood werd het ondersteuningsfonds ‘Move to Improve’ in het leven geroepen. Het doel van deze organisatie is optimalisatie van de zorgen en het bewerkstelligen van duurzame behandelingen door onderzoek. Dit gebeurt in het UZ Leuven campus Pellenberg onder leiding van Prof. Dr. Guy Molenaers en in samenwerking met de faculteit bewegings-en revalidatiewetenschappen, KUL.

www.movetoimprove.be

Prijsaanvraag