Groei in opslag voor gevarengoed

Groei in opslag voor gevarengoed

Onze Europese opslagcapaciteit voor gevarengoed telt vandaag 370.000 m². Het  laatste wapenfeit is een uitbreiding op de hoge seveso site in Winterslag van 16.000 m² die beantwoordt aan de hoogste veiligheidseisen.

Om de  verdere groei te ondersteunen, hebben we onze magazijnruimte in Winterslag opnieuw uitgebreid met  16.000 m².  Aangezien deze hoge seveso-site gespecialiseerd is in de opslag van gevarengoed, hebben we voor de uitbreiding dan ook de hoogste veiligheidseisen vooropgesteld; zoals de inkuiping van de hallen en specifieke sprinkleroplossingen met  reksprinkler schuim, ESFR sprinkler en lichtschuim.

De totale opslagruimte in Genk en Winterslag tesamen bedraagt hiermee 250.000 m². Bovendien behouden we de mogelijkheid om in Winterslag finaal uit te breiden met 40.000 m².

Contact via Maarten Goossens – maarten.goossens@essers.com