Focus op Customer Experience

Focus op Customer Experience

In ons handelen staat u als klant centraal. Het verder uitbouwen van een goede en intense klantenrelatie met u vormt een belangrijke uitdaging voor ons in de komende jaren.

Om deze reden hebben wij als H.Essers zeer bewust gekozen om klantgerichtheid in al zijn aspecten verder professioneel aan te pakken. Ook zijn we er sterk van overtuigd dat het professionalisme op dit domein bijdraagt tot hoge toegevoegde waarde voor u als klant, en tot het verder verhogen van onze  efficiëntie.

Klantgerichtheid  betekent voor H.Essers luisteren naar uw verwachtingen en die op een zodanige wijze invullen dat u meer dan tevreden of ‘Delighted’ bent. Delighting Customers (maar even goed ‘Delighting’ medewerkers), dàt wordt voor H.Essers het sleutelwoord om ons op te challengen.

Deze strategie uitrollen over ons bedrijf doen we in verschillende stappen. Zo zijn we in de zomer begonnen aan de pilot case waarbij we onze pharmaklanten als doelgroep hebben genomen. Deze  klanten werden bevraagd naar hun status van delighted. Hieruit hebben we zeer rijke maar ook soms confronterende feedback gekregen. Deze feedback vertalen wij nu naar heel concrete actiepunten.

Op dit moment loopt dezelfde bevraging ook bij onze Pharma medewerkers. We kunnen immers maar werken aan delighted klanten als ook onze medewerkers delighted zijn.

Op deze manier gaan we verder aan de slag om onze ambitie van uw preferred partner voor meer dan 100% waar te maken!

Indien de hele pilot case voor de business unit pharma is afgerond, zal dit project stelselmatig uitgebreid worden over alle business units van H.Essers. We zullen niet nalaten om hier tussentijds over te communiceren.

Indien u intussen verdere concrete info wenst, neem dan zeker contact op met Johan Ghijselinck via johan.ghijselinck@essers.com