Railport Services

Railport Services

Treinterminal voor nog meer flexibiliteit

Met de recent aangekochte treinterminal vlakbij onze hoofdzetel in Genk, bieden we onze klanten nu de mogelijkheid om hun goederen per trein van en naar verschillende logistieke locaties te transporteren, en dat rechtstreeks vanuit deze Europese hotspot. De terminal is een belangrijke aanvulling op de al zeer uitgebreide internationale logistieke diensten die H.Essers tot nu toe kon leveren. Voor klanten in de drie strategische markten (chemie, farma en hoogwaardige goederen) is deze one-stop-shop dienstverlening een grote meerwaarde. De terminal maakt secured rail-transport mogelijk dat voldoet aan de allerhoogste veiligheidsstandaarden van deze drie marktsegmenten.

De treinterminal zorgt voor rechtstreekse, snelle routes naar belangrijke economische centra in Europa, zoals Hongarije, Roemenië, Bulgarije, Griekenland en Turkije. Deze verbindingen vormen de perfecte schakel naar een verdere uitbreiding van het netwerk, dus ook naar intercontinentale logistieke stromen via de havens van en naar het Europese binnenland. Zo maakt de spoorverbinding tussen Genk en de Italiaanse havenstad Triëst, bijvoorbeeld, een directe verscheping naar Turkije mogelijk. Dergelijke intermodale transportnetwerken bieden klanten de beste oplossingen, met een grotere efficiëntie én meer duurzaamheid in het logistieke proces als resultaat.

Duurzaam, synchromodaal transport

Die duurzaamheid bouwen we steeds verder uit door onze synchromodale systemen continu te vernieuwen en zo de logistieke stromen verder te verbeteren. Het synchromodale netwerk van H.Essers – waarbij het transport via de weg, het spoor en het water plaatsvindt – wordt tot in de kleinste details geoptimaliseerd om aan de toenemende noden van onze klanten te kunnen beantwoorden. Vermindering van uitstootgassen bijvoorbeeld, maar ook de slimme berekening van routes en het aanleveren van geavanceerde, real-time informatie. De toevoeging van treintransport in onze synchromodale oplossingen leidt tot een aanzienlijke vermindering in energieverbruik en CO2-uitstoot, en draagt daarnaast bij aan het oplossen van de toenemende fileproblematiek op Europese wegen.

Graag meer weten over onze synchromodale netwerken? Speciaal daarvoor hebben we een interactief informatieplatform gecreëerd! Klik hier om het te ontdekken.

CO2 CALCULATOR: Hoe synchromodaal transport uw CO2-voetafdruk verkleint?
Start mijn berekening
Contact Business Unit Manager