Miljø

Miljø

H.Essers har fokus på miljøet. Det betyder, at H.Essers strategi og planlægning er baseret på gennemtænkte løsninger med henblik på at minimere de miljømæssige belastninger, og i det daglige virke er der løbende fokus på at reducere miljøpåvirkningerne.

Opmærksomheden er både på påvirkningerne i nærmiljøet og på andel af den globale miljøbelastning i form af f.x. energiforbrug.

H.Essers køleanlæg er 100% baseret på ammoniak og hvert år afrapporteres i samarbejde med visse kunder et CO2-regnskab på diverse logistikopgaver

Contact Manager Nordics
Contact GDP responsible