Laegemidler

Laegemidler

H.Essers har Sundhedsstyrelsens tilladelse til opbevaring og håndtering af lægemidler iht Lov om Lægemidler § 39.

​Godkendelserne er en sikkerhed for, at faciliteterne overholder myndighedskrav. Desuden har H.Essers kvalitetshåndbog med detaljerede procedurer dannet grundlag for godkendelserne. Endelig lægges der vægt på løbende at gennemføre det vedtagne egenkontrolprogram.

H.Essers har lang erfaring som lagerhotel af medico-og medicinalprodukter, herunder modtagekontrol, før varerne sættes på lager og ikke mindst pakning og opmærkning til forsendelse.

​Alle medarbejdere er trænede i den særligt omhyggelige håndtering, som er en naturlig del af at håndtere lægemidler, euforiserende stoffer eller andre medico-produkter. Samtlige produkter er dermed sikret et godt og velkontrolleret forløb hos H.Essers.

H.Essers har stor erfaring i at indgå i individuelle kvalitetssystemer, hvor vi varetager kritiske delprocesser. Vi efterlever kundespecifikke kvalitetskrav – f.x. ISO-procedurer.

​WMS-systemet sikrer en komplet entydighed i opmærkning af varerne, hvor H.Essers efter aftale med kunden kan registrere og styre lageret på f.x. varenummer, batchnummer, udløbsdato samt effektiv håndtering og styring af varer i karantæne/Returvarer.

Contact Manager Nordics
Contact GDP responsible