Farligt gods

Farligt gods

FARLIGT GODS OG SIKKERHED

H.Essers er godkendt til opbevaring og håndtering af farligt gods.

​Vore medarbejdere er uddannede i korrekt håndtering og mærkning af farligt gods på lageret og i den administrative del, herunder at sikre, at alle dokumenter og opmærkninger er på plads.

H.Essers sikrer sikrer kontinuerligt med råd og vejledning gennem anerkendte rådgivere.

Vi har ved hjælp a fen bred kontaktflade og formaliseret krav til sikkerhed forventning om at være en skadesfri virksomhed :

- Kvalitetssystem ISO 9001
- SQAS certificeret
- Høje krav til 5S
- Uddannelse af personale
- Indøvede procedure for nødsituationer
- Uddannelse af for særlige tilfælde af ulykker
- Mange års erfaring og arbejde med kemikalier
- Moderniseret bygninger og tekniske insallationer

Contact Manager Nordics
Contact GDP responsible