Advies en richtlijnen voor personen die in contact komen met ons bedrijf

Advies en richtlijnen voor personen die in contact komen met ons bedrijf

1. Maatregelen voor elke bezoeker of niet-medewerker op een H.Essers site

Elke bezoeker wordt verzocht bij het betreden van een H.Essers site om de onderstaande
veiligheidsmaatregelen in acht te nemen. Deze worden meegestuurd met elke agenda uitnodiging
en ter beschikking gesteld bij onze portiers en onthaalbalies.

– Wissel geen lichamelijke beleefdheidscontacten uit: hand geven, zoenen, omhelzingen.
– Was regelmatig uw handen met zeep en water of gebruik de aanwezige handontsmettingsmiddelen.
Doe dit minstens vóór en na het eten, na elk toiletbezoek, na ontvangst of uitwisseling van
voorwerpen of wanneer u het opportuun acht.
-Indien u hoest of niest, bedek dan uw mond en neus met de elleboog of met een papieren
zakdoekje dat u vervolgens meteen weggooit en was uw handen.
– Vermijd het aanraken van uw gezicht, ogen, mond en neus. De meeste virussen infecteren immers
via deze weg.
– Vermijd elk nabij contact (< 1,5 tot 2 meter) met personen die uiterlijke ziektesymptomen
(veelvuldig hoesten en niezen) vertonen.

2. Maatregelen voor interim en onsite medewerkers op een H.Essers site.
Deze medewerkers volgen dezelfde richtlijnen als onze eigen medewerkers.

3. Richtlijnen voor externe transporteurs/chauffeurs
Elke externe chauffeur wordt verzocht bij het betreden van een H.Essers site om de bovenstaande
hygiëne maatregelen (zie punt 1) in acht te nemen. Bij koorts of symptomen van koorts zal de
chauffeur in eer en geweten de site niet betreden en dit meteen melden naar de betrokkenen.

4. Annulatie fysieke afspraken bij ziektesymptomen
Personen die een fysieke afspraak hebben op een H.Essers site en symptomen van koorts vertonen
of koorts hebben, worden verzocht de afspraak te annuleren en te verplaatsen naar een later
tijdstip. Ander alternatief is de meeting laten doorgaan via conference call.