Aandacht voor milieu, veiligheid en kwaliteit

Aandacht voor milieu, veiligheid en kwaliteit

Om het Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen in te bedden in onze organisatie wordt er veel aandacht besteed aan veiligheid, milieu en kwaliteit mbt onze logistieke processen, mensen en de omgeving. Hiervoor is onze EQS – afdeling aangewezen.

EQS staat voor Environment, Quality en Safety. Naast een controlerende rol heeft de afdeling ook een adviserende en een sterk ondersteunende rol voor de operationele processen.

Milieu

De directie van H.Essers verbindt zich tot het continu verbeteren van haar milieuzorgprogramma volgens de norm ISO 14001 opdat we milieuvervuiling beperken. Onze belangrijke milieu-aspecten hierbij zijn: opslag en transport, afval, energieverbruik en noodsituaties.

Kwaliteit en voedselveiligheid

De kwaliteitsdienst is verantwoordelijk voor het continu verbeteren van het kwaliteits – en voedselveiligheidsmanagementsysteem. Om deze doelstelling te kunnen verwezenlijken wordt er o.a. volgens ISO 9001 gewerkt, waarbij we constant streven naar het verbeteren van de  kwaliteitsprestatie en het verhogen van de klantentevredenheid.

Veiligheid

Omdat wij het welzijn van al onze medewerkers als onze prioriteit beschouwen, is het veiligheids- en gezondheidsbeleid voor ons een essentieel element van onze bedrijfsvoering.

We trachten hierbij ongevallen en incidenten te voorkomen, lichamelijke letsels, materiële schade of milieuproblemen te vermijden zowel op onze terreinen als op de openbare wegen en we streven naar een continue verbetering op gebied van veiligheid.

In dit kader maakten wij onlangs ons streefdoel bekend op het vlak van verkeersveiligheid. Het is immers onze wens om ons verkeersveiligheidsbeleid en alle hierin genomen initiatieven te gaan officialiseren door middel van het ISO 39001 certificaat voor verkeersveiligheid.

Ook u kunt steeds op ons EQS-team  beroep doen voor advies over:

  • MILIEU : ISO 14001, SEVESO, VLAREM, VLAREBO, IVCIE, LNE en VMM
  • KWALITEIT : ISO 9001, SQAS, GMP, …
  • VOEDSELVEILIGHEID :  HACCP, BRC, IFS, ACS 17-22, FAVV, …
  • VEILIGHEID: Codex, ARAB, OHSAS 18001, FOD WASO, …

Contact via Hans Cnudde – Hans.cnudde@essers.com