2e editie van de H.Essers veiligheidsdag

2e editie van de H.Essers veiligheidsdag

Op 5 oktober 2017 vond de 2e editie van onze Veiligheidsdag plaats.

De deelnemers waren: de H.Essers directie, BUM’ s, OM’ s, CPBW leden en preventieadviseurs van de afdelingen Logistiek, Transport en Overhead.
De start werd gemaakt met een recapitulatie van de veiligheidsprojecten die voortgekomen zijn uit de Veiligheidsdag van vorig jaar:

  • Werken aan veiligheidscultuur binnen de onderneming.
  • Een communicatietool ontwikkelen op basis van “gamification” om alle H.Essers werknemers op een eenvoudige en interactieve manier te kunnen bereiken.
  • Werken aan verkeersveiligheid binnen en buiten onze terreinen.

Door middel van 3 interessante gastsprekers zorgden de organisatoren van deze editie voor een gevarieerd programma.

Pablo Coosemans van Atrium leerde ons dat opleidingen organiseren binnen je onderneming belangrijk is, maar dat het continue coachen van werknemers nadien nog voor een veel grotere meerwaarde zorgt.
De gastspreker van Toyota, André Van Dael, wist ons te vertellen dat je nooit klaar bent met veiligheid. Na jaren van weinig arbeidsongevallen in zijn werkomgeving keerde het tij plots in 2016.
Redenen hiervoor waren naar alle waarschijnlijkheid ingrijpende structurele wijzigingen en instroom van veel nieuwe medewerkers.
Dit zal ook voor onze organisatie een belangrijke uitdaging zijn gezien de voortdurende groei van de onderneming. Een adequate opleiding en begeleiding zijn dus onontbeerlijk.

Als laatste gastspreker van de voormiddag kwam Kristof Schockaert van MAN,onze hofleverancier, aan het woord.
Hij lichtte toe hoe men bij MAN elke dag opnieuw werkt aan de veiligheid van voertuig, chauffeur en medeweggebruikers.
We mogen hier besluiten dat technologie er is om de mens te helpen, maar dat het menselijk gedrag nog steeds de bepalende factor blijft.

Deze sprekers sloten dan ook perfect aan bij de stap die we hebben gezet met onze externe partner The Human Link, die binnen onze onderneming gaat kijken wat onze werknemers drijft om al dan niet veilig te werken.

De namiddag werd ingekleurd met enkele interactieve groepsoefeningen rond de veiligheidsprioriteiten binnen H.Essers en de tijd die men er effectief aan besteedt. Een tweede oefening ging over doelgedragingen.

De resultaten van deze oefeningen werden per groep naar voren gebracht en volgende doelgedragingen kwamen in elke groep naar voren:

  • Elkaar positief aanspreken op (on)veilig gedrag
  • Voorbeeldgedrag stellen
  • GSM tijdens het rijden niet binnen handbereik leggen

Dank aan iedereen voor de constructieve medewerking tijdens deze 2e editie.
Laat ons zorg dragen voor ons menselijk kapitaal door te blijven werken aan een veiliger klimaat voor ieder van ons!

 

 

  • Mis onze nieuwsbrief niet!

    Ontvang als eerste al het nieuws over ons bedrijf en de trends op de markt.